Dome tiesas ceļā plāno iegūt īpašumā ledus halli

Pirms divpadsmit gadiem atklātā Ozolnieku ledus halle, kas ir privātīpašums, cieši jo cieši piekļāvusies krietni senāk būvētajai sporta skolai, kas pieder pašvaldībai. Arī ieejas durvis abām kopīgas, gluži tāpat kā gaitenis, kas juridiski pieder sporta skolai.

Sporta skolā notiek remonts, un pašvaldība grib savas telpas izmantot tikai sporta skolas vajadzībām. Lai to panāktu, abas iestādes esot fiziski jāatdala, nodrošinot katrai atsevišķu ieeju. Vai arī - paplašinot sporta skolas pakalpojumu klāstu, jāapvieno. Pret to gan iebilst halles īpašnieks.

Ledus halles īpašnieks Dainis Liepiņš saka: “Tā jau nebija mana iegriba, lai šī halle tiktu uzbūvēta, pieliekot to pie sāniem sporta centram. Tā bija tā laika administrācijas prasība, lai apvienotu šos sporta objektus. Un arī, runājot par tām izmaksām, ir daudz citādāk. Sākumposmā man tika pat uzstādīti nosacījumi, un es katru mēnesi maksāju. Nezinu, vai par to zināja arī pašvaldība, bet sporta centra vadība katru mēnesi saņēma līdzekļus.”

Ledus halle uzbūvēta uz pašvaldībai piederošas zemes. Pirmais nomas līgums beidzās 2019. gada martā, un februāra sēdē deputāti nobalsoja par tā pagarināšanu līdz 2037. gadam. Pašreizējā vadība ir pārliecināta, ka lēmums ir prettiesisks, jo neesot izvērtēta halles nepieciešamība pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Neesot bijis arī nepieciešamais deputātu kvorums lēmuma pieņemšanai.

Dainis Liepiņš: “Klātesoši zālē sēdēja 13 deputāti, tātad - vairāk nekā astoņi, kas nepieciešams, lai varētu pieņemt lēmumu. Tajā brīdī tieši šajā jautājumā septiņi deputāti nobalsoja - par. Neviens neatturējās, seši nepiedalījās, tai skaitā arī es, jo tas ir saistīts ar manu uzņēmumu, un es lēmumu nekādu nepieņēmu.”

VARAM Valsts sekretāra vietniece Ilze Oša skaidro: “Mēs secinām, ka klāt bijuši septiņi deputāti, nepiedalījās - seši. Lēmuma pieņemšanā vispār nepiedalījās nepieciešamais deputātu skaits, lai šo lēmumu pieņemtu. Savukārt, ja tur nomniekam ir strīds, tas risināms tiesā. Nebūs tā, ka ministrija tur varētu kaut kā šo jautājumu atrisināt līdz galam.”

Andris Ozoliņš, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs, pauž: “Es balsoju par tieši tāpēc, ka netika veikts izvērtējums, vai šī ēka ir nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, vai nav. Šobrīd situācija ir mainījusies, mums ir izvērtējums. Deputāti ar balsu vairākumu nolēma, ka ēka ir nepieciešama pašvaldībai, un līgums nav pagarināms.”

Atzinumā par ēkas nepieciešamību sporta skolas vajadzībām, iezīmēti četri iespējamie pielietojuma veidi. Halle varētu kļūt par treniņu bāzi reģiona hokejistiem; tajā varētu izveidot iekštelpu pludmales volejbola vai florbola treniņu vietu, vai arī pārveidot par daudzfunkcionālu sporta bāzi. Tāpat likumā noteiktajā kārtībā īpašniekam tiktu izmaksāta kompensācija par lietderīgajiem ieguldījumiem. Nespējot savstarpēji vienoties, abas puses jautājumu plāno risināt tiesas ceļā.