Dundaga joprojām netiek pie mēra

Ārkārtējās situācijas laikā domes sēdes notiek attālināti, taču mēru var ievēlēt tikai klātienē. Lai nodrošinātu distancēšanās prasības, šonedēļ jauns Dundagas novada mērs tiek vēlēts nevis pašvaldības administrācijas ēkā, bet Dundagas pilī.

Pirmajā ārkārtas sēdē sanāca visi deviņi deputāti, taču par piedāvāto kandidātu vienoties neizdevās. Pēc dažām stundām jau tika sasaukta nākamā sēde, kas beidzās tā īsti nesākusies - ieradās vien četri opozīcijas deputāti. Tika rakstīts jauns iesniegums, lai nākamo sēdi sasauktu jau pēc četrām stundām.

Satraukumu pašvaldībā sāka radīt jau 10 neapmaksāti rēķini, lielāko līgumu parakstīšana un strauji tuvojošais algu datums vairāk nekā 300 darbiniekiem.

Arī trešā sēde bija bez kvoruma, bet šodien gan sēdei izdevās notikt, taču bez rezultāta – neviena no partijām mēra kandidātu neizvirzīja. Bijušais mērs uzskata, ka dome var turpināt darbu bez vadības.

Dundagas novada domes deputāts Aldis Felts: “Es trīs ar pusi gadus paspēju nostrādāt, bet tā es arī reizēm nesapratu, kas ir tas, kāpēc man ir jāparaksta kaut kādi dokumenti. Es saprotu, ka ir iekšējie normatīvie akti, kurus varam mainīt, mēs varam izdot pilnvaras, mēs varam visu kaut ko, jo - dome. Dome var lemt par visu, kas pašvaldībā ir lemjams. Un domes lēmumam ir daudz lielāks spēks nekā domes priekšsēdētāja kādam parakstam.”

Rīt notiks jauna sēde, kurā par paraksttiesīgo personu tiks pilnvarota pašvaldības izpilddirektore.

VARAM Valsts sekretāra vietniece Ilze Oša saka, ka problēma ir tā, ka nav paraksttiesīgas personas, jo ir iespēja gan parakstīt dokumentus, gan izmaksāt algas. “Tas, ko nevarēs izdarīt – vērtēt un skatīt tādu attīstības jautājumus, kuros ir vajadzīga finanšu komitejas piekrišana vai finanšu komitejas saskaņojums. Tādi uz nākotni vērsti projekti, kas varētu būt attīstības un investīcijas projekti. ”

Pirmo reizi publiski Aldis Felts komentē, kāpēc atkāpies no amata, minot virkni iemeslus, piemēram, Covid-19 radīto situāciju un reformu, kas novadam liekot strādāt tikai inerces pēc. Viņš arī uzskata, ka vadītāja krēslos cilvēki pārvēršoties, bet uz slikto pusi mainīties vairs negribot.

Aldis Felts: “Ir pašvaldībā vairākas lietas, ar kurām es nespēju samierināties un tajā pašā laikā es tās nevaru mainīt. Kaut kādā brīdī, es nezinu, jau vairākus mēnešus, bija sajūta un kauns nākt uz darbu, par kuru es saņemu atalgojumu, bet darbs nav tā cienīgs. Tā kā man trūka vienkārši motivācija nākt uz darbu.”

Līdz 28.martam Dundagas novada domei ir jāvienojas par jaunu mēru. Ja tas izdarīts netiks, atlaista var tikt visa dome.