Dziesmu un deju svētku goda virsvadītājai Elgai Drullei 90 gadu jubileja

Dziesmu un deju svētku goda virsvadītāja Elga Drulle savas dzīves 70 gadus veltījusi mākslai. Šodien vienu no izcilākajām horeogrāfēm 90. dzimšanas dienā sveic Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Kultūras nozares pārstāvji horeogrāfi, režisori un baletmeistari Elgu Drulli 90 gadu jubilejā sveic viņas mājās, pasniedzot goda rakstu par nozīmīgo ieguldījumu kultūrā. Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte: “Būtu pamatīgi jāiedziļinās, lai apkopotu, dabūtu to visu panorāmu, kas ir Elgas darba mūžs. Tas pārsniedz pusgadsimtu. Tas ir tiešām ļoti, ļoti nozīmīgs devums.”

Arī pati cienījamā māksliniece savā dzimšanas dienā vislabāk izvēlas runāt par daiļradi, neskaitāmajām pašas iestudētajām izrādēm un priekšnesumiem. Spilgtākās atmiņas ir par Deju svētku uzvedumiem padomju laikā. “Simts gadi Ļeņinam bija, tam par godu svētki. Ko no manis prasīja? Lozungus prasīja! Uztaisīju Latvijas karti, atceros, stāvēju uz tribīnes, viss laukums jāpārskata ar to megafonu, visi papīri priekšā, pie manis atnāca un ar pirkstu badīja - jūsu laiks beidzās,” stāsta Elga Drulle, horeogrāfe.

Slavens un augsti novērtēts ir arī iestudējums 1970. gadā, kad dejotāji lieluzvedumā izveidoja saktas formu ar piecpadsmit dzintariem. Tolaik drosmīgie risinājumi tiek izmantoti arī mūsdienās. “Līdz manam laikam nebija prologu Deju svētkos. Nebija ievada. Sākās dejas, nāca virsū, bet prologs - tas ir ievads, ieskicējums par to, ko mēs stāstīsim,” saka Elga Drulle.

Lai arī māksliniece ir cienījamā vecumā, viņas kaislība pret dejas mākslu nav rimusi. Šobrīd Elga Drulle iestudē autorvakaru “Dzimtas saknes Druvienas ziemeļos”, kuru izrādīs jau vasarā. “Elgas kvalitāte - tā ir ārkārtīgi liela neatlaidība, prasīgums pašai pret sevi, pret citiem, tāda mērķtiecība, zinot no “a” līdz “z”, kas ir jādara, lai sasniegtu rezultātu,” uzsver Signe Pujāte.

Par to, kā tagad uz Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem raugās sabiedrība, goda virsvadītāja Elga Drulle saka – tautā šīs patriotiskās jūtas ir un bez tām nemaz nevarētu dzīvot. 


#SIF_NVZ2022

Foto: Latvijas Nacionālais kultūras centrs