Eiropas platauši atpūšas Aizkraukles novada priedēs

Lai aizsargātu Latvijā reti sastopamas sikspārņa sugas - Eiropas platauša - dzīvotnes, astoņi tūkstoši hektāru Aizkraukles novadā noteikti kā aizsargājama dabas teritorija, kurā tiks ierobežota mežu izciršana un saimnieciskā darbība. Nākotnē šī vieta potenciāli varētu tikt iekļauta Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā “Natura 2000”.

Latvijā ir sastopamas 16 sikspārņu sugas, un tās visas ir aizsargājamas, bet Eiropas platausis ir viena no tām sugām, kas ir prioritāri aizsargājama, jo ir ļoti reta. Lai to aizsargātu, “Latvijas valsts meži” (LVM) noteikuši aizsargājamu dabas teritoriju starp Odzienu, Klintaini un Koknesi. 

Latvijā reti sastopamie sikspārņi - Eiropas platauši - vasaras periodā visvairāk iecienījuši priedes, dienas laikā slēpjoties zem mizām, kas atlupušas un veido nelielas slēptuves. Šajā reizē “Latvijas valsts mežu” vides eksperte Ilze Kukāre gan neatrod pašus sikspārņus, bet norāda uz daudziem kokiem, kas varētu būt piemēroti Eiropas plataušu atpūtai dienas laikā. “Tādi priežu meži ar nokaltušām priedēm viņiem ir ārkārtīgi svarīgi, turklāt viņš pavadīs šeit pāris naktis, pēc tam dosies tālāk, meklēs kādu citu vietu.”

“Tā ir tieši plataušu ziņā visizpētītākā teritorija Latvijā, kur veicām speciālus pētījumus, kad taisījām šai sugai sugas aizsardzības plānu. Tā bija paraugteritorija, ko pētījām, tāpēc pēc tam varēja šo teritoriju izvirzīt kā aizsargājamu. Bija zināms, ka tiešām platauši ir, viņi tur praktiski visos mežos apgrozās, plus apkārt ir vairākas pastāvīgās ziemošanas vietas.”

Pagaidām tā ir potenciālā aizsargājamā dabas teritorija, jo statusa piešķiršanai vēl nepieciešami valdības noteikumi. Uzņēmumā “Latvijas valsts meži” uzsver, ka tas pārsvarā skar meža īpašniekus un apsaimniekotājus, jo ierobežos koku ciršanu. Teritorija būs sadalīta zonējumos, katrā no tiem būs savs meža apsaimniekošanas modelis.

Galvenais mērķis šim projektam ir panākt, lai dzīvniekiem nezustu slēptuves, kur mitināties, un vietas, kur baroties.


#SIF_NVZ2022