Ernstam Glikam 370, Bībeles tulkojumam – 335

Alūksnē trīs dienas atzīmēja Glika dienas, godinot vācu tautības mācītāju Ernstu Gliku, kurš 17. gadsimtā pirmais latviski pārtulkoja Bībeli un izveidoja pirmās skolas latviešu zemnieku bērniem Vidzemē. Viņa devums pašreizējam Alūksnes novadam ir ievērojams. Alūksnes iecirkņa prāvests, Opekalna Apes sv. Mateja un Gaujienas draudžu mācītājs Vilnis Sliņķis: “Mūsu novads savās atmiņās Glika vārdu nes ļoti nopietni un godam. Mēs zinām, ka Glika vārdā ir nosaukta Alūksnes Valsts ģimnāzija, ka tepat netālu atrodas Glika Bībeles muzejs, ir arī Glika iela.” 

Alūksnes novada kultūras centra direktora vietniece kultūras darba vadībā Sanita Eglīte: “Katrreiz šie svētki sākas pie Glika ozoliem. Glika ozoli vairāk nekā 300 gadus šeit aug un apliecina to, ka tikpat liela dzīvība, kāda ir ozolam, tikpat liela dzīvība un tikpat liels spēks ir arī Bībelei un Bībeles teiktajam Dievu vārdam.”

Glika dienās norisinājās dažādi pasākumi Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcā, Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Bībeles muzejā un citviet. Svētku ieskaņas pasākums sākās pie Glika ozoliem ar erudīcijas spēli “Ap un par Ernstu Gliku”, ko organizēja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni kopā ar skolotāju Ingunu Vilemsoni.

“Mūsu skolā ir ļoti iecienītas, īpaši šajā mācību gadā, prāta spēles. Man šķiet brīnišķīgi, ka Ernsta Glika 370. dzimšanas dienā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija var būt klātesoša un ienākt ar savu tradīciju prāta spēlēm,” saka Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Uva Grencione-Lapseniete. 

Vilemsone: “Zinot, cik mums ir atbildīga publika un cik šis pasākums ir nozīmīgs, mēs, skolotāji, mazliet pārbaudījām, vai precīzi formulēti jautājumi, vai nebūs strīdi par atbildēm, jo literatūras avoti jau par viņa dzimšanu stāsta dažādas atšķirīgas versijas.”

Alūksnes jaunieši atzīst, ka neviens nav vienaldzīgs pret Glika mantojumu, izceļ iemeslus, kāpēc ar to lepojas. 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolniece Evelīna: “Man šķiet, ģimnāzijā skolēniem ir tāda sajūta, ka Gliks ir nozīmīgs cilvēks un ka vajag uzzināt vairāk par viņu un pieminēt, atcerēties visu, ko viņš izdarījis.” 

Skolniece Laura: “Es uzskatu, ka būtu vēl svarīgi. Tikai tāpēc, ka Gliks ir ļoti daudz devis. Mēs ar viņu lepojamies, pateicoties viņam, mums arī ir šis pasākums.”

“Varam nest viņa vārdu arī pasaulē. Lepoties ar to, ka tu mācies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā,” sstāsta kolniece Anete.

Pasākuma programma tika izstrādāta, lai katram klātesošajam piedāvātu vislabāko, ņemot vērā viņu intereses un vēlmes. Daļai no sadraudzības vakara apmeklētājiem šī bija pirmā pieredze Glika dienās. Izzinošā sadraudzības vakara “Glika ozolos dzied putni” noslēgumā turpinājās kopīga muzicēšana, slavēšana un draudzības zupas baudīšana.


Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".
#SIF_MAF2024