Gaida pieteikumus balvai, kuru piešķir par atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti

Gadu no gada līdzcilvēki meklē arī dažādus atbalsta veidus, sniedzot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti arvien vairāk iekļauties sabiedrībā. Lai izteiktu pateicību par paveiktajiem darbiem, jau devīto gadu tiks pasniegta “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Šobrīd tiek gaidīti pieteikumi.

“Uzdrīkstēšanās”, “Nodarbinātības veicējs”, “Sociālo tīklu balss”, “Izglītotājs” – šajās un vēl citās nominācijas iespējams pieteikt pretendentus gada balvai, kuri dažādos veidos atbalsta cilvēkus ar invaliditāti. Konkursa balvu piešķir par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika posmā no pagājušā gada 1. septembra līdz šī gada 31. augustam. Tiesībsarga biroja pārstāve Ineta Rezevska: “Galvenā doma ir aicināt līdzcilvēkus būt vērīgiem un pamanīt to labo līdzcilvēku nozīmīgo veikumu, kas tiek īstenots.”

To, ka cilvēkiem ar invalidiāti var palīdzēt visdažādākos veidos, apliecina iepriekšējo gadu balvas ieguvēji. Tās pasniegtas gan par draudzīgas un pieejamas vides veidošanu, par palīdzēšanu iekļauties un realizēt sevi darba tirgū, par iespēju izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli, kā arī iespēju baudīt dažādus kultūras pasākumus. 

Ineta Rezevska atklāj, ka ar katru gadu konkursā tiek saņemti arvien vairāk pieteikumu, piebilstot, ka sabiedrību var radīt iekļaujošāku, neieguldot lielus līdzekļus. “Nominācijā “Sociālo tīklu balss” – varbūt šķietami vienkārša lieta, bet ļoti daudz cilvēkiem ar invaliditāti vai bērnu ar invaliditāti vecākiem nozīmīgas lietas, kur ir nepieciešama diskusija, sabiedrības domas, izgaismošanu, attiecīgi, ja kāds ir aktīvs par šo sociālajos medijos, tas ir ļoti noderīgi arī citiem līdzcilvēkiem.”

Gada balva tiek pasniegta jau devīto gadu. Laika gaitā nominācijas vienu otru nomainījušas vai papildinājušas jau esošo sarakstu. Tā, piemēram, viena no jaunākajām nominācijām ir “Kultūras vēstnesis”, aicinot arī kultūras mākslas iestādes veikt dažādus pielāgojumus, cilvēkiem ar invaliditāti palīdzot līdzvērtīgi iekļauties arī kultūras vidē. Rezevska: “Mēs, piemēram, pagājušajā gadā ieraudzījām kori, kurš dziesmas spēja parādīt arī zīmju valodā, ļaujot arī nedzirdīgajiem cilvēkiem saprast mūziku un kora mākslu.”

Ineta Rezevska piebilst, ka pieteikumus nominācijām iesniegt var ne vien līdzcilvēki, bet arī paši sevi. Var pieteikt arī nevalstiksās organizācijas, uzņēmējus, sociālos uzņēmējus vai domubiedru grupas. Tiesībsargs ar invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku pieteikumus aicina iesniegt vēl līdz 2. oktobrim, bet gada balvas saņēmēji tiks paziņoti un apbalvoti svinīgā ceremonijā 5. decembrī.