Gaigalavas pagasta iedzīvotāji satraukti par senas kapsētas nākotni

Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta iedzīvotāju vidū pastāv bažas, ka jau tuvākajā nākotnē viņu tuvinieku atdusas vieta izzudīs. Tā atrodas “Latvijas valsts mežu” teritorijā, taču nedz viņi, nedz vietējā pašvaldība līdz šim nav pielikusi pūles apbedījumu vietas sakārtošanā un labiekārtošanā. Kā viens no iemesliem ir tas, ka tai nav piešķirts kapu, senkapu vai apbedījumu vietas statuss.

Ar Rēzeknes novada iedzīvotāju Santu satiekamies meža ielokā Gaigalavas pagastā, kur sieviete dalās pieredzes rūgtā stāstā par kādu vecu apbedījuma vietu, kur atdusas arī viņas vecvectēvs. Par to, ka šāda vieta ir, liecina vien atsevišķas kapu kopiņu aprises, kas līdz mūsdienām saglabājušās. Nedz norādes, nedz ceļa līdz apbedījumu vietām nav.

Rēzeknes novada iedzīvotāja Santa Kokare: “Tiem ir trīs nosaukumi: Silakapi, Krievu kapi un Silastarpes. Kurš ir pareizais nosaukums, grūti pateikt. Kapi nav ne iežogoti, ne ar tiem kaut kas ir izdarīts. Un brauc arī pāri visi, kas grib. Kur ierobežoti, saka, ka muižkungu vecvecāki apglabāti.”

Informācija par veco apbedījuma vietu ir skopa. Galvenokārt par to zina tikai vietējie iedzīvotāji, kuri pirmo reizi pagasta pārvaldē ar lūgumu labiekārtot apbedījumu vietu vērsās jau pirms vairākiem gadiem. Tomēr līdz pat šodienai nekādas darbības nav veiktas.

Santa Kokare: “Kapi atrodas “Latvijas valsts mežu” teritorijā. Mēs uzrakstījām vēstuli. Sākumā adresējām pagastam, pēc tam pagasts to nosūtīja “Latvijas valsts mežiem”. Atnāca atbilde tāda, ka te vairāk par piecām kapu kopiņām nav, tie kapi ir apsekoti. Un tas ir arī viss.”

Uzņēmumā “Latvijas valsts meži” norāda, ka apbedījumu vietu savās datubāzēs iekļāvuši kā laukumveida aizsardzības objektu, kā rezultātā veikt saimniecisko darbību tiešā tās tuvumā nedrīkst. Taču par kapu kopiņu iežogošanu būtu jāparūpējas vietējai pašvaldībai. “Latvijas valsts mežu” pārstāvis Aldis Laganovskis: “Attiecībā uz norobežošanu – aicinātu pašvaldībai būt proaktīvai un griezties, iniciēt šo pasākumu, jo tad tā vērsīsies pie “Latvijas valsts mežiem” ar saskaņojumu. Mēs noteikti izdarīsim ar vislielāko atbildību un precizitāti gan laikā, gan vietā. “Latvijas valsts meži” žogus tādiem objektiem paši neuzliek, neuzstāda.”

Turpretī Rēzeknes novada pašvaldība rakstiskā atbildē informē, ka Gaigalavas pagasta teritorijas plānojumā minētā vieta nav oficiāli iekļauta kā kapi, senkapi vai apbedījumu vieta, tādējādi pagasta pārvalde tur nevar veikt apsaimniekošanas darbus. Sākotnēji to būtu jāapseko Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, kas, iespējams, apbedījumu vietai piešķirtu kultūrvēsturisku statusu. Sazinoties ar pārvaldi sižeta tapšanas laikā, saņēmām apgalvojumu, ka par minēto vietu līdz šim viņiem informācijas nebija, bet tuvākajā laikā to apsekos.


#SIF_NVZ2022