Galvenais uzdevums – kārtīgi ēst

Šodien Jelgavā savu septīto sezonu uzsāka Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks. Lielupes palienas pļavā govis ganīsies jau piekto gadu, rezultāts jau esot redzams. Lai gan pļavā joprojām daudz ekspansīvo augu, latvāņi esot gandrīz iznīcināti, bet dabiskajām pļavām raksturīgo augu kļūstot vairāk. Dabiskajās pļavās vienā kvadrātmetrā var būt pat 50 augu sugu, bet šādu pļavu esot palicis pavisam maz.

Šodien Jelgavas pievārtē 13 hektāru platībā pie Iecavas un Lielupes satekas jau piekto reizi ieradies Galovejas šķirnes govju ganāmpulks. Teritorija atrodas Lielupes palienu pļavu dabas liegumā, lopiņu galvenais uzdevums ir visu sezonu kārtīgi ēst. Latvijas Dabas fonda biotopu eksperte Baiba Strazdiņa: “Kad sākām ganīšanu, pamatā uzsākām, jo pļavā bija iesējušies latvāņi. Ar latvāņiem govis brīnišķīgi tiek galā. Tagad dabiskiem zālājiem raksturīgās sugas mēs sastopam aizvien lielākā platībā. Tā izplatība ir daudz labāka.”

Ganības iežogotas ar elektrisko ganu, bet iedzīvotāju iemītajās takās ierīkoti vārtiņi, ko drīkst lietot. Kā skaidro eksperte, šīs šķirnes govis ir mājlopi, tāpēc no tiem neesot jābaidās, bet nevajagot arī traucēt. Sešu sezonu laikā kopš Latvijas Dabas fonds izveidojis mobilo ganāmpulku, nekādu būtisku incidentu neesot bijis. Strazdiņa: “Mums nav bijuši konflikti ar iedzīvotājiem, bet starpgadījumi, kad lopi iziet no aploka, kādu suņu satrenkāti, ir bijuši. Paldies dievam, mēs visas problēmas esam atrisinājuši, un visas sezonas ir beigušās sekmīgi.”

Latvijas Dabas fonda mobilajā ganāmpulkā esot vairāk nekā simt lielopu. Govis, kas sadalītas grupās, šovasar palīdzēs atjaunot dabiskos zālājus Gaujas Nacionālajā parkā, Teiču dabas rezervātā un vairākās vietās Rīgā. Tomēr pieprasījums pēc mobilā ganāmpulka esot lielāks nekā iespējas. Strazdiņa: “To iesākto darbu pamazām pārņem zemnieku saimniecība “Vētras”. Ziemeļlatgalē “Sitas un Pededzes” apsaimniekotājs un Liepājas pusē ar šo gadu ko līdzīgu gatava uzsākt saimniecība “Rukši”, bet arī ar šiem spēkiem mēs nevarēsim palīdzēt visiem, kam tas būtu nepieciešams, jo pļavu ir daudz, sīki izmētātas.”

Lūgt palīdzību mobilajam ganāmpulkam dabisko pļavu atjaunošanā un latvāņu iznīcināšanā var ikviens saimnieks, ja vien teritorija atrodas aizsargājamajā zonā un atzīta par bioloģiski vērtīgu zālāju. Sešos gados mobilais ganāmpulks noganījis 742 hektārus īpaši aizsargājamo biotopu.