Ģimenes ārsta vizītes pie Covid-19 pacientiem plāno iekļaut valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā

Ģimenes ārsta mājas vizītes pie Covid-19 pacientiem varētu iekļaut valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstā, liecina otrdienas, 4.aprīļa, valdības sēdes darba kārtībā iekļautie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību.

Cita starpā ar grozījumiem iecerēts papildināt to personu loku, kurām ir tiesības saņemt valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes, ar Covid-19 pacientiem. Veselības ministrija (VM) skaidro, ka šobrīd pacientiem, kuri slimo ar Covid-19, netiek nodrošinātas valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vīzītes un pacientiem tas ir maksas pakalpojums. Tas saistīts ar paaugstinātu epidemioloģisko apdraudējumu ārstam, līdz ar to ne visi ārsti bija gatavi doties mājas vizītēs pie Covid-19 pacientiem.

Vienlaikus tie ģimenes ārsti, kuri, izvērtējot epidemioloģiskās drošības riskus, devās mājas vizītēs pie Covid-19 pacientiem, ir vērsušies VM ar lūgumu rast risinājumu valsts apmaksātām ģimenes ārstu mājas vizītēm pie Covid-19 pacientiem.

Ievērojot minēto, VM organizēja Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas un Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāvju tikšanos, lai rastu risinājumu, kas ļautu Covid-19 pacientiem saņemt valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes.

Diskusiju rezultātā sagatavoti grozījumi noteikumos, paredzot ģimenes ārsta mājas vizītes pie Covid-19 pacientiem iekļaut valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstā. Vienlaikus šo pakalpojumu nodrošinās tikai tie ģimenes ārsti, kuri par to būs vienojušies ar NVD, tas ir, ārsti, izvērtējot epidemioloģiskās drošības riskus, būs apliecinājuši vēlmi un iespējas šādu pakalpojumu sniegt.

Pacientiem, kuru ģimenes ārsti šādu vienošanos nebūs noslēguši, primārā veselības aprūpe Covid-19 gadījumā tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

Tāpat noteikumu projekts paredz paplašināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu ar uztura speciālista sniegtajiem pakalpojumiem onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā. Kā skaidro VM tādējādi onkoloģisko slimību pacientiem onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā būs pieejami valsts apmaksāti uztura speciālista pakalpojumi un konsultācijas, lai uzlabotu pacienta dzīves kvalitāti un veicinātu atveseļošanos. Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabineta plānojumā ir norādīts kopējais funkcionālo speciālistu slodžu skaits, neizdalot konkrētas specialitātes, līdz ar to ārstniecības iestāde atbilstoši pacientu vajadzībām var piesaistīt nepieciešamo funkcionālo speciālistu. Šajā gadījumā kabineta slodžu skaits netiek palielināts.

Grozījumi paredz arī virkni citu izmaiņu, un VM skaidro, ka kopumā grozījumu mērķis ir pilnveidot un precizēt valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas, saņemšanas un apmaksas kārtību, veikt nepieciešamos grozījumus atbilstoši aktuālajam ārstniecības personu specialitāšu, apakšspecialitāšu vai papildspecialitāšu klasifikatoram, ārstniecisko un diagnostisko metožu klasifikatoram, atbilstoši izmaiņām attiecībā uz regulējumu māsas profesionālajai darbībai, kā arī veikt citas objektīvi nepieciešamās izmaiņas un tehniskus grozījumus.


Foto: Freepik; ilustratīvs