Grāmata par godu Ogres novada personībām

Ogres muzejs rod iespēju, lai gan Covid-19 dēļ liela daļa kultūras projektu ir apturēti. Lietderīgi ir izmantots pandēmijas laiks, kad muzejs darbojās ierobežotā apjomā – bija laiks grāmatas sagatavošanai.

Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece pauž, ka izdotā grāmata aptver posmu no 19. gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Tajā aprakstītas gan Latvijā, gan pasaulē zināmas Ogres novada personības, piemēram, kultūrā, sportā, tautsaimniecībā. Piebilsts, ka liela vērība vērsta uz ļaudīm, kuriem īpaši attīstījusies pagastu dzīve.

Grāmatā iekļauti 93 dzīvesstāsti. Pēteris Almanis, mākslas skolas dibinātās un skolotājs, ir pirmais, kas tajā iekļauts – viss ir aprakstīts alfabēta secībā.

Evija Smiltniece pauž, ka grāmatā iespējams atrast tādus cilvēkus, kas pazīstami arī visā Latvijā, piemēram, Jānis Lūsis un Vilhelms Purvītis. Viņa min arī piemēru – suntažnieku Artūru Āķi, kas pēckara gados atjaunojis skolu un nodibinājis kori. Tiek uzsvērts, ka viņš ir apbrīnojams cilvēks.

Laiks par daudziem cilvēkiem laupījis liecības. Tas grāmatas veidotājiem liedzis ievākt informāciju. Lielu ieguldījumu ar saviem fotoalbumiem devušas pagastu bibliotēkas un ģimenes. Plānots nākotnē veidot arī elektronisko datubāzi, kurā iekļaut informāciju jeb garākus un īsākus aprakstus par cilvēkiem.

Šobrīd grāmata pieejama ierobežotā skaitā. Bet domā, ka drīzumā apjoms tiks papildināts un to būs iespēja iegādāties arī grāmatnīcās.