Gulbenes novada budžeta prioritātes - ES fondu finansējuma piesaiste, atalgojums un atbalsts kultūrai

Gulbenes novada budžeta prioritātes šogad būs Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējuma piesaiste novada attīstībai, konkurētspējīgs atalgojuma sistēmas ieviešana un atbalsts kultūrai, liecina 6.aprīļa domes sēdē apstiprinātais 2023.gada pašvaldības budžets.

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi būs 48 984 860 eiro, tajā skaitā budžeta ieņēmumi - 37 020 404 eiro, naudas atlikums gada sākumā - 6 120 020 eiro, aizņēmumi - 5 844 436 eiro. Savukārt izdevumi plānoti 47 996 447 eiro. Salīdzinot ar 2022.gadu, kopbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 9%.

Pašvaldības budžeta prioritātes šogad būs ES struktūrfondu piesaiste novada attīstībai, pabeidzot iesāktos projektus un nodrošinot apstiprināto projektu realizāciju, konkurētspējīga atalgojuma sistēmas ieviešana un atbalsts kultūras nozarei, lai Gulbenes pašvaldības amatiermākslas kolektīvi varētu piedalīties XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos Rīgā.

Pašvaldības vadītājs Andis Caunītis (LRA) atzīst, ka, ņemot vērā ģeopolitisko stāvokli Eiropā un tā ietekmi uz visu ES dalībvalstu, tajā skaitā Latvijas, ekonomiku, šis gads ir komplicēts, jo ir grūti plānot energoresursu, degvielas un dažādu produktu cenu dinamiku gada griezumā. Tas prasot vēl lielāku un labāku finanšu disciplīnas ievērošanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.

Izglītībai atvēlēti 35% no budžeta izdevumiem. Šogad plānots paaugstināt energoefektivitāti Jaungulbenes bērnudārzā "Pienenīte", pārbūvēt Lizuma bērnudārza telpas, rekonstruēt Gulbenes novada vidusskolas stadionu. Tāpat plānots īstenot energoefektivitātes projektu Gulbenes Mūzikas skolā.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 19% no budžeta izdevumiem. Šogad Gulbenē plānots rekonstruēt Gulbīša parku, mainīt ielu apgaismojumu novada teritorijā, uzbūvēt ražošanas ēku Gulbenē, savukārt Lizumā tiks izveidota ražošanas ēka ar noliktavām un biroja telpām.

Sociālajai aizsardzībai plānoti 12% no ieņēmumiem. Arī ekonomiskajai darbībai paredzēti 12%, lai pārbūvētu Skolas ielu, rekonstruētu Brīvības ielu posmā no Bērzu ielas līdz Rīgas ielai. Gulbenē plānots pārbūvēt arī Litenes ielu. Arī pagastos plānots rekonstruēt ceļus. Atpūtai, kultūrai un reliģijai paredzēti 11% no budžeta ieņēmumiem, vispārējie valdības dienesti izmaksās 8% no budžeta ieņēmumiem, aizņēmumu pamatsummas atmaksai paredzēti 2%.Foto: Edijs Pālens/LETA