Iesvēta studentu izveidoto Biržu luteriskās baznīcas interjeru

Vērienīgas pārmaiņas šogad piedzīvojusi Biržu Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca Salas novadā. Dievnams, no kura pēc padomju gadiem pāri bija palikuši tikai mūri, nu ieguvis jaunu sakrālo interjeru, ko savām rokām projektējuši un veidojuši Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi.

Biržu Svētās Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas interjera izveidē piedalījās aptuveni 30 Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņu, no kuriem lielākajai daļai – 20 stila mēbeļu un metālmākslas izstrādājumu modelētājiem – tas bija diplomdarbs. Jaunieši projektēja un izstrādāja klasicisma stila altāri, kanceli, pulti, kristāmtrauku, solus, svečturus un citus interjera priekšmetus. Interjera iesvētīšanas dievkalpojumā audzēkņi gan nepiedalījās, bet klāt bija viņu pasniedzējs Arvīds Verza, kurš skaidro, ka interjers veidots pilnīgi no jauna, lai gan ar baznīcas draudzi sākumā bijušas diskusijas par vēsturiskā izskata atjaunošanu.

Arvīds Verza, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Koka mākslas un metālmākslas nodaļas vadītājs: “Vienojāmies, ka šoreiz mēs nevadīsimies no tā, kā tas bija līdz šim, jo bija viena vienīga fotogrāfija, un tā nebija diez ko laba izpētei, lai varētu to darīt pietiekami autentiski. Te iezagās arī viena cita doma, jo padomju laikos degradētus, pat varētu izteikties – piesmietus dievnamus - rodas vēlme atgriezt īpašā spožumā atpakaļ, atdodot atpakaļ to godu, kas bija ilgus gadus viņiem laupīts, līdz ar to šis interjers radās, man personīgi pētot zviedru luteriskās baznīcas interjerus.”

Padomju laikā baznīcā darbojās vatelīna ražošanas cehs, arī pēcpadomju gados tā ilgi bija atstāta novārtā, līdz 2007.gadā draudze tika atjaunota, un, pateicoties tās priekšsēdētājas Annas Piļickas neatlaidībai un aizrautībai, pamazām dievnams atguva pievilcīgu veidolu. Pirms astoņiem gadiem baznīcai tika piešķirts svētās Annas vārds. Tagad ar studentu rokām atjaunotas arī iekštelpas, kas bija sliktā stāvoklī.

Biržu draudzē ir aptuveni 40 dalībnieki. Ik svētdienu draudze pulcējas uz dievkalpojumu. Līdz ar interjera atjaunošanu, draudzei ir rastas daudz plašākas iespējas aktīvi darboties. Jāpiebilst, ka Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi regulāri savus diplomdarbus īsteno baznīcās. Biržu dievnams ir jau 55. Latvijas dievnams, kura atjaunošanā līdzdalību ņēmuši šīs izglītības iestādes audzēkņi. Iespējams, ka viņi turpinās sadarbību ar Biržu baznīcu, kad tai būs iegādātas ērģeles un būs nepieciešams ērģeļu prospekts.