Inficētām personām neaptur vakcinācijas sertifikāta darbību; kļūdu tagad mainīs

Šobrīd daudzus pakalpojumus iespējams saņemt, uzrādot vakcinācijas sertifikātu. Bet ar Covid-19 inficējas arī potētas personas, tāpēc rodas jautājums: kas slimošanas laikā notiek ar vakcinācijas sertifikātu? Vai tas joprojām ir aktīvs? Izrādās - sertifikāta darbību neaptur arī uz to brīdi, kad cilvēks ir saslimis ar Covid-19

Kopš 1.jūnija spēkā ir sertifikāti, teorētiski un arī praktiski iespējams tas, ka inficēta persona, būdama negodprātīga, var apmeklēt jebkuru vietu, uzrādot sertifikātu. Nacionālajā veselības dienestā pārstāvos Edgars Goba ReTV norāda, - lai sāktu vakcinētu personu sertifikātu apturēšanas, bija jāsaskaņo dažādi normatīvie akti, tāpat arī tam jāpielāgo sistēmas. “Arī izstrādātājiem savs laiks nepieciešams, tur epidemiologi iesaistīti, tas process nav tik viegls. Kamēr vēl tika līdz tām vienpadsmit dienām, tur daudz epidemiologu apakšā, kas skaidroja, kāpēc tā vai šitā.”

Tikmēr, kopš Latvijā darbojas Covid-19 sertifikāti, pagājuši jau četri mēneši. Tagad beidzot rasts risinājums. Inficētu, bet vakcinētu personu sertifikātus uz noteiktu laiku sāks apturēt no 10. oktobra. “Tie, kas saslimst, kam pozitīvs Covid-19 tests, tiem šos sertifikātus uz vienpadsmit dienām neanulēs, bet apstādinās. Viņi neverificēsies,” pauž Edgars Goba.

Pēc vienpadsmit dienām sertifikāta darbība atkal atjaunosies. Tikmēr Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) Ilze Arāja skaidro, ka arī šobrīd vakcinētām, bet inficētām personām ir jāievēro stingri karantīnas noteikumi. Pretējā gadījumā - pārkāpts likums. “Ja saņēmis Covid-19 pozitīvu rezultātu, neatkarīgi no tā - vakcinēts vai nevakcinēts -, dodas mājas izolācijā, katram nosaka kontaktpersonas.”

Valsts policijas Valmieras iecirknī ReTV pastāstīja, ka policija šobrīd dodas pārbaudīt karantīnas noteikumu ievērošanu tad, ja par kādiem pārkāpumiem saņem signālus no Veselības inspekcijas vai SPKC. Sods par epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var sasniegt pat 2000 eiro. “Ir cilvēki, kas ļoti ievēro. Ir tādi, kas mazāk, bet lielākā daļa jau ievēro. Nav tā, ka mēs esam ļoti daudz sodījuši par kārtības neievērošanu,” pauž Jānis Bagāts, Valsts policijas pārstāvis.

Šobrīd pret Covid-19 pilnībā vakcinēto, arī sertifikātus saņēmušo Latvijas iedzīvotāju īpatsvars pārsniedzis 46%.


Foto: Freepik