Interešu konflikts - viens no smagākajiem pārkāpumiem

Smagākais pārkāpums ir konstatēts projektā par ielas pārbūvi Stendē, kur ir iespējams interešu konflikts, par ko pagaidām plašāk netiek runāts. Projekta pirmajā kārtā tika paredzēts atjaunot ielu, pārbūvēt četras dzelzceļa pārbrauktuves, izbūvēt gājēju celiņu, lietus ūdens kanalizāciju, jaunu ūdensvada posmu. Pārkāpuma dēļ varētu tikt piemērota 100% finanšu korekcija, kas nozīmē, ka varētu nākties atmaksāt piesaistīto finansējumu.

Centrālā finanšu un līguma aģentūras (CFLA) direktore Anita Krūmiņa saka: “Attiecībā uz interešu konfliktu, attiecībā uz krāpšanu vai korupcijas riskiem, ir absolūti nulles tolerance. Tie ir zaudējumi jebkurā gadījumā. Tie ir tādi, kas ir nepārprotami gan no iepirkuma likuma viedokļa, gan arī no Eiropas Komisijas puses tiek definēti kā tādi, par kuriem fonda finansējumu nu nekādi nevar piešķirt.”

Gan Stendē, gan Talsos iepirkumu komisija pieļāvusi pārkāpumus attiecībā uz apstiprināto pretendentu pieredzes vērtēšanu, kas nav bijusi atbilstoša iepirkumu nolikumā izvirzītajām prasībām. Savukārt par šādu pārkāpumu var pieprasīt finanšu korekciju 25% apmērā. 

Talsu novada izpilddirektore Ieva Krēķe saka: “Pašvaldībā šobrīd notiek aktīvs darbs pie tā, lai mēs varētu šo iepirkumu komisijas darbu nedaudz mainīt. Ir jāveido pilnīgi savādāka dokumentu aprites sistēma, ir jābūt kontroles sistēmai, ir jābūt tā saucamajam četru acu principam, lai šādas situācijas mums saistībā ar CFLA vairs neatkārtotos.”

Centrālā finanšu un līguma aģentūra piedāvā divus risinājumus. Ir iespēja būvniecības līgumu turpināt, bet tad ir jāatrod cits finansējuma avots, jo fondi izdevumus segt šādā gadījumā nedrīkst. Ja ir vēlme projektu turpmāk finansēt no fonda līdzekļiem, tad ir jāpārtrauc minētais būvniecības līgums, jāorganizē jauns iepirkums šo darbu veikšanai.

Ieva Krēķe: “Mums kā pašvaldībai ir jālemj, kādi ir šie varianti, lai mēs pēc iespējas varētu realizēt šo projektu. Par to, kādi lēmumi tiks pieņemti, mēs vēl ļoti skrupulozi izvērtēsim gan no juridiskā viedokļa, gan no finanšu viedokļa.”

Jolanta Skujeniece, Talsu novada Attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja, pauž: “Kā to ceļu uzturēs pašvaldība tad, ja gadījumā līgums tiek lauzts un ilgāku laiku šie darbi neturpinās, tad pašvaldība meklēs risinājumus, lai šo ceļu koptu un uzturētu kārtībā, lai tas būtu izbraucams, lietojams un pēc iespējas radītu mazāk neērtību tuvumā esošajiem iedzīvotājiem.”

Ar līdzīgiem pārkāpumiem CFLA saskaras gana bieži, īpaši gadījumos, kad iepirkumu komisijas nolikumā apstiprina vienas prasības, bet, kad tiek lēmums pieņemts, tad prasības tiek citādāk interpretētas, vai par uzvarētāju atzīts pretendents, kas pašu prasībām nav atbildis.


Foto: unsplash.com