Invazīvo augu topā - Sosnovska latvānis, Kanādas zeltgalvīte un vārpainā korinte

Iedzīvotāji par invazīvo sugu atradnēm ziņo aizvien aktīvāk. Tiešsaistes vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks” - kopš tās izveides pagājušā gada maijā - saņemti jau vairāk nekā 2700 ziņojumu.

Visvairāk ziņots par Sosnovska latvāni, tam seko Kanādas zeltgalvīte un vārpainā korinte. Savukārt par invazīvajiem dzīvniekiem visvairāk ziņojumu saņemts par Spānijas kailgliemezi un melngalvas mīkstgliemezi. Kāpēc savā ziņā situācija ar šo sugu apkarošanu stāv uz vietas, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)  invazīvo sugu eksperte norāda, ka tas saistīts ar normatīvajiem aktiem. DAP projekta “LatViaNature” invazīvo sugu eksperte Santa Rutkovska: “Latvijas normatīvajos aktos pašreiz oficiāli Latvijā ir tikai viena invazīva suga. Tas ir Sosnovska latvānis. Attiecīgi šeit ir ļoti skaidri pateikts, ka zemes īpašnieks ir atbildīgs par savu teritoriju un Sosnovska latvānis tur nedrīkst augt, nav svarīgi, vai zemes īpašnieks ir pašvaldība, privāts vai kāda valsts iestāde, ar to ir jācīnās. Ar pārējām sugām pašreiz diemžēl šie normatīvo aktu grozījumi, lai varētu arī citas sugas iekļaut, ir procesā. Tad, kad tie tiek sakārtoti, tad jau var spert nākamos soļus uz priekšu arī konkrētai apsaimniekošanai un ierobežošanai.

Dati par invazīvajām sugām DAP nepieciešami, lai saprastu to izplatību. Lai iedzīvotājiem ziņošanas iespēja būtu vienkāršāka, tagad to iespējams izdarīt arī caur mobilo lietotni “Survey123”, kas pati nolasa GPS lokāciju un darbojas tiešsaistes, arī bezsaistes režīmā. Foto: Freepik