Izdod izzinošu grāmatu par mežu un dāvina Latvijas sešgadniekiem

“Lai mazajiem lasītājiem aizraujošs ceļojums meža pasaulē,” tā savas grāmatas “Kā alnītis gāja ciemos pie gudrās pūces” priekšvārdā saka autore Sigita Vaivade. Grāmatai ir pievienota arī spēle, kurā bērni alnīša ceļojumu var arī izspēlēt un atkārtot uzzināto par norisēm dabā visos gadalaikos. Pateicoties dažādu fondu un uzņēmēju atbalstam, grāmata kā dāvinājums nonāks Latvijas izglītības iestāžu sešgadnieku grupiņās.

Vārmes pamatskolas sešgadnieki ir vieni no pirmajiem, kuru grupiņā nonākusi izzinošā grāmata ar spēli “Kā alnītis gāja ciemos pie gudrās pūces”. Tā stāsta par procesiem mežā visos gadalaikos, kurus piedzīvo alnītis. Viņš gan satiek vilcēnus, gan glābjas no odiem, stāsta, kā mežā satiek ar cilvēkiem. Bērni uzzina arī par ragu mešanu un daudziem citiem procesiem. Stāstiņi veidoti tā, lai sešgadniekam viegli dotos rokā.

Grāmatas autore kuldīdzniece Sigita Vaivade ir mežsaimniece ceturtajā paaudzē, dažādiem izglītojošiem pasākumiem par mežu viņa pievērsusies jau sen, lielākais, uz kuru no visas Latvijas sabrauc tūkstošiem cilvēku, ir “Meža ABC”. Tie, kas tur paviesojušies, jau iepazinuši gan alnīša, gan pūces tēlus. Tos iedzīvināt grāmatā viņu rosinājuši krāšņie Lindas Iraids zīmējumi. Grāmatu papildina tikpat krāsaina spēle. “Spēles ideja jau bija tapusi mazliet senāk. Tagad mēs to uztaisījām visiem pieejamu, vismaz visām Latvijas sešgadīgo grupiņām. Grāmatiņa ceļos uz visām Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm tieši sešgadīgo grupiņām - ar domu, lai viņi var spēlēt, mācīties skaitīt, lai viņi var mācīties lasīt, lai ir interese uzzināt to, kas notiek spēlē un kas noliek grāmatā, to visu sasaistīt kopā,” stāsta Sigita Vaivade, grāmatas autore, biedrības “Meža konsultants” vadītāja.

Spēles metamais kauliņš nāk līdzi grāmatai, bet ejamie kauliņi katram jāatrod dabā. “Bērniem, protams, tā ir izklaide, bet mēs - pedagogi - redzam, ka tajā ir izglītojošā sadaļa, par to mums liels prieks, jo atkal dažādots veids, kā par tām dabas norisēm pastāstīt. Šajā spēlē ir izstāstīts viss gada cikls dažādiem dzīvniekiem, kas notiek pavasarī, kas notiek ar dzīvnieku vasarā, rudenī. Ļoti skaisti, kā alnītis ir iemīlējies kādā aļņu meitenē, viņš par viņu domā. Tādas dažādas gadalaiku norises tieši dzīvnieku pasaulē,” saka Agnese Veldre, Vārmes pamatskolas pirmsskolas grupiņas skolotāja.

Aizverot stāstu par alnīti, tas vēl aicina atcerēties, ko viņš katrā gadalaikā darījis. Šī nav pirmā Sigitas Vaivades izzinoša grāmata par mežu. Klajā jau nākušas “Koku bērnudārzs” un “Koku stāsti”.