Izsludināts Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkurss

Siguldas novada pašvaldība aicina līdz 15.decembrim pieteikties Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursam, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Pašvaldības līdzfinansējums viena projekta realizēšanai ir ne vairāk kā 7000 eiro, un tas nevar pārsniegt 90% no projekta kopējām izmaksām. Konkursā pieejamais finansējuma apjoms ir 55 000 eiro.

Konkursa mērķis ir veidot labvēlīgus nosacījumus iedzīvotāju iniciatīvām un vietējās kopienas iesaistīšanai kultūras piedāvājumu radīšanā un patēriņā, atbalstīt novada kultūrvidi bagātinošu, sabiedrībai nozīmīgu un izglītojošu pasākumu realizēšanu.

Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursā uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt gan radošās darbnīcas un izstādes, informatīvi izglītojoši pasākumi un starpdisciplināri kultūras projekti, gan iespieddarbu izdošana un citi nozīmīgi projekti, kurus plānots realizēt Siguldas novadā.

Par 2023.gada Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa prioritātēm noteiktas jaunu izglītojošu un ar kultūras daudzveidīgām izpausmēm saistītu produktu radīšana bērnu un ģimeņu auditorijai Siguldas novada piederības stiprināšanai.

Tāpat prioritāri atbalstīs Siguldas novada kultūrvidei un dabai atbilstošas, informatīvi izglītojošas un ar vides ilgtspēju saistītas aktivitātes, kā arī ar Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un popularizēšanu saistītas aktivitātes, tai skaitā ar kultūrtūrisma attīstību saistīti pasākumi.

Pašvaldības atbalstu saņems ar inovatīvu literatūras iepazīšanas pieredzi un lasītpatikas veicināšanu saistītas aktivitātes dažāda vecuma mērķauditorijām.

Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants, saimnieciskās darbības veicējs vai juridiska persona. Katrs pretendents konkursā var iesniegt ne vairāk kā divus projektus.

Iesniegtos projektus vērtēs konkursa komisija septiņu locekļu sastāvā, ņemot vērā katra projekta oriģinalitāti, sasaisti ar Siguldas novada kultūrvidi, sabiedrības līdzdalību projekta norisē, projekta iesniedzēju pieredzi un citus būtiskus aspektus. Atbalstīti tiks augstāko vērtējumu ieguvušie projekti.

Aizpildītā pieteikuma veidlapa, projekta apraksts, tāme un cita informācija līdz 15.decembrim jāiesniedz personīgi Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā tā darba laikā vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi "[email protected]", pa pastu, projekta kopiju nosūtot uz e-pasta adresi "[email protected]".

Lai pārbaudītu, vai projekta apraksts sagatavots kvalitatīvi, interesenti pirms projekta iesniegšanas aicināti iepazīties arī ar projektu vērtēšanas kritērijiem.

Lai kvalitatīvi varētu sagatavot nepieciešamos dokumentus, pretendējot uz pašvaldības atbalstu savas ieceres realizēšanai, projektu iesniedzējiem tiek piedāvātas individuālas konsultācijas. Tās pieejamas, sazinoties ar Siguldas novada Kultūras centra pārstāvi Zandu Dūdiņu-Spoģi, rakstot uz e-pasta adresi "[email protected]".


Foto: Lauma Vītola/LETA