Izsola Lielauces pili

Latvijas Lauksaimniecības universitāte atklātā izsolē pārdod Dobeles novadā esošo Lielauces pili. 

Pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, bet jau pirms četriem gadiem Būvniecības valsts kontroles birojs tajā aizliedzis uzturēties. Lielaucnieki gan raizējas, vai pēc izsoles tiks saglabāts vēsturiskais pils komplekss, jo vēsturiskais parks ar tur esošajām vēsturiskajām būvēm nav universitātes īpašums.

Lielauces pils pirmsākumi meklējami 17. gadsimtā, par ko šodien liecina vien vēsturiskas fotogrāfijas. Jaunā pils uzbūvēta 19. gadsimtā, bet īsi pēc gadsimtu mijas tajā izcēlies ugunsgrēks. Vēlāk pils atjaunota, bet no vēsturiskās pils palikusi tikai viena siena ar palladio tipa logu.

Deviņpadsmitā gadsimtā būvētās pils pēdējais muižkungs bija grāfs Pālēns, kuram šeit bija vasaras rezidence. Padomju gados šeit bijusi skola, bet pēdējos divdesmit gadus pils īpašniece bijusi Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). Ēka gan ir tik sliktā stāvoklī, ka pēdējos gados šeit iekļūt nav iespējams

Pēdējos desmit gadus LLU mācību procesam Lielauces pils neesot bijusi nepieciešama, tāpēc tagad nolemts to pārdot izsolē. “Ir bojātas konstrukcijas, tām ir vajadzīgs nopietns remonts, līdz ar to mums bija jāizvēlas, vai ieguldīt lielus līdzekļus. Tā kā tā nav izmantojama studiju un zinātnes vajadzībām, lēmums bija tāds, ka esam izsolījuši, līdz 16. septembrim ir pieteikšanās,” skaidro Andrejs Garančs, LLU direktors.

Izsoles sākumcena ir 280 000 eiro. Nosolīt gan varēs tikai pils ēku un kādreizējo ratnīcu, jo zeme zem ēkām, vēsturiskais pils parks ar 19. gadsimta ledus pagrabu un ūdens ņemšanas vietu nav universitātes īpašums, bet pieder valstij. Tas satrauc biedrību “Lielauces attīstībai”, kuras vīzija esot visa muižas kompleksa un blakus esošā Lielauces ezera izveidošana par vienotu tūrisma objektu, ko, viņuprāt, visveiksmīgāk varētu īstenot “Latvijas vaslts meži”. “Cik apskatījos šos pārdošanas nosacījumus, tur ir minēts, ka tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, iekšā kultūras pieminekļi, viņam ir pienākums to saglabāt un uzturēt. Tur ir tikai viens punkts, bet būtībā tās ikvienam pircējam ir lamatiņas, jo, ja viņš to uztur tikai kā pašreizējais īpašnieks, viņš ātri nonāks līdz soda naudām,” atzīst Ivars Bušmanis, biedrības “Lielauces attīstībai” valdes priekšsēdētājs.

Kultūras mantojuma pārvaldē ReTV norāda, ka pašreiz satraukumam neesot pamata, jo vairums no izsolēm esot veiksmīgas, bet jaunajam pils īpašniekam gan, visticamāk, nākšoties vismaz nomāt arī parka teritoriju.

Izsoles rezultāti būšot zināmi 22. septembrī.#SIF_NVZ2022