Izstrādā rīkus kibermobinga mazināšanai

Teju ik dienu mammai Ingai Sapožņikovai-Pētersonei nākas uzklausīt atvases stāstus par pārdzīvoto Raunas vidusskolā - klasesbiedri meiteni apsaukā, apsmej un izstumj. Turklāt - emocionālā vardarbība pamazām pāraug fiziskajā. 

Raunēniete Inga Sapožņikova-Pētersone stāsta, ka pazemošana ir diezgan nepatīkama. “Vārdi ir visādi - utainā. Tad ir tā, ka bērns nāk klāt, visi uzreiz mūk prom. Diezgan nepatīkami. Visādi vārdi ir - idiote, blusainā.” Bērns tiek apsaukāts ar dažādiem vārdiem, kā arī draud mest ar grāmatām, ar krēslu.

Tagad, kad meita mācās attālināti, Inga pieļauj, ka emocionālā vardarbība turpinās virtuālajā vidē. Lai gan par šādiem gadījumiem skolas vadība informēta nav, direktors Edgars Plētiens neizslēdz iespēju, ka kibermobings pastāv. Raunas vidusskolas direktors pauž, ka viņiem ir vienotas klašu grupas, kurās skolotājiem lūdzis nodefinēt savus iekšējās kārtības noteikumus. Viņš bilst, ka šobrīd pedagogi neesot teikuši, ka pastāv kādi izaicinājumi.

Sociālās kustības “Neklusē” pārstāvji runā par vairākiem kibermobinga gadījumiem citās Latvijas skolās. To novēršanai izstrādātas apmācības. Tikmēr skolēni par pāridarījumiem var ziņot mobilajā lietotnē - #Neklusē.

Marika Andžāne, sociālā projekta ”Neklusē” līdzdibinātāja, pauž: “Pašlaik gan redzam, ka tā aktivitāte no skolēnu puses ir salīdzinoši zema. Ir 60 lejupielādes, un ir uzsāktas dažas sarakstes ar psihologu. Bet kopā ar skolām pašlaik strādājam pie tā, lai skolēnus iedrošinātu vēl vairāk izmantot lietotni.”

To, cik lielā mērā mobilā lietotne un apmācības palīdzējušas mobinga mazināšanā, speciālisti secinās mācību gada noslēgumā, kad pilotprojektā iesaistītajās skolās veiks atkārtotas aptaujas. Tikmēr Raunas vidusskolā uzsver - problēmas risināšanā pats galvenais ir komunikācija un sadarbība.  

Raunas vidusskolas direktors atzīst, ka joprojām ir gadījumi, kad informāciju uzzina par vēlu, tas ir, mēnesi vai divus par vēlu. Viņš uzskata, ka visu vajag ātrāk zināt, tādējādi mēģinot apstādināt uzreiz. Inga Sapožņikova-Pētersone, raunēniete, savam bērnam cenšas iemācīt, ka nevajag baidīties stāstīt. Ģimenei ir svarīgi to zināt. “Gan ģimene, gan skola - tas ir kopīgs darbs.”