Izstrādāts Kokneses Jaunās pils virtuālais 3D modelis

Izmantojot modernās tehnoloģijas, izstrādāts Kokneses muižas Jaunās pils virtuālais modelis. Tas dod iespēju aplūkot, kā izskatījās viena no Kokneses iespaidīgākajām būvēm pagājušā gadsimta sākumā.

Netālu no Kokneses viduslaiku pilsdrupām atrodas veci pamati. Tas ir viss, kas palicis pāri no Kokneses Jaunās pils, kas šeit slējās pagājušā gadsimta sākumā. Pilij gan nebija lemts ilgs mūžs. 1915. gadā – vien 15 gadus pēc uzcelšanas – tā tika nopostīta.

Lai gan pagājušā gadsimta 30. gados Latvijas valdība bija paredzējusi ēku remontēt un tajā izveidot pamatskolu, pils tā arī netika atjaunota. Tagad par Kokneses Jauno pili vēsta fotogrāfijas un citi vēstures materiāli, bet nupat tapis arī pils virtuālais 3D modelis, kas tika prezentēts Kokneses Tūrisma informācijas centrā. Modeli izstrādāja ģeotelpiskās informācijas un tālizpētes tehnoloģiju uzņēmums SIA “MikroKods”. “Sākotnējais plāns bija rekonstruēt no fotoattēliem, izmantojot fotogrametriju. Tā kā nepietiekošs fotoattēlu skaits, tad tas rezultāts nebija pietiekoši detalizēts. Tika veikta esošās teritorijas lāzerskenēšana, tālāk – veikta Kokneses muižas rekonstrukcija. Digitalizējām ēkas fasādi, iezīmējot detaļas, kuras iespējams saskatīt,” saka Oto Lukss, SIA “MikroKods” pārstāvis, projekta vadītājs.

Vēstures liecību par muižas pili ir ļoti maz, tādēļ 3D modelis neataino pili simtprocentīgi atbilstošu realitātei. “Tur ļoti daudz iztēles bija jāpieliek. Nevarēsim garantēt, ka tas ir tieši tāds, kā bija. Jebkurā gadījumā ir vizuāli tuvs, kāds bijis toreiz, tajā laikā,” saka Ints Lukss, SIA “MikroKods” pārstāvis.

Kokneses Tūrisma informācijas centra vadītāja Anita Šmite: “Kokneses parks ir viens no iecienītākajiem tūrisma objektiem Koknesē, uz kuru dodas ļoti daudz tūristu, vienmēr raisījusi interesi, kas tās par drupām, kas parkā atrodas. Šīs digitālās vērtības, es domāju, ļoti papildina mūsu tūrisma piedāvājumu, un mēs ļoti priecājamies, ka jaunākajai paaudzei un mūsu apmeklētājiem varam aizvien vairāk piedāvāt tūrisma pakalpojumus un vēsturisko materiālu saistošā veidā pasniegt.”

Biedrības “Pērses krasts” vadītāja Ita Lejiņa saka: “Projekta mērķis bija turpināt iepriekšējā gadā uzsākto, kad mēs izpētījām Kokneses muižas Jaunās pils vēsturi. To, kā tas tika arhitektoniski veidots. Mums palīdzēja mākslas vēsturniece Guna Ševkina. Rezultātā radās labs un vērtīgs pētījums.”

Kokneses Jaunās pils 3D modelis būs apskatāms tūristiem un citiem interesentiem, bet nākotnē biedrība “Pērses krasts” plāno izveidot pils maketu.


#SIF_NVZ2022