Izveidojot integrēšanas platformu, veicina cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā

Izveidota jauna interneta platforma ar mērķi palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti. Tajā varēs izteikt savas vajadzības, lai valsts, pašvaldība vai jebkurš cits varētu palīdzēt.

Labklājības ministrijas dati liecina, ka 2016. gadā Latvijā tika reģistrēti gandrīz 9% cilvēku ar invaliditāti, savukārt 2020. gadā skaits ir pieaudzis līdz 10,5%. Runājot par šo cilvēku integrēšanu sabiedrībā, Labklājības ministrijā saka, ka arī apkārtējās sabiedrības diskriminējošā attieksme pieaug, proti, no 17% 2014. gadā uz 24% 2020. gadā. Lielākais personu ar invaliditāti īpatsvars ir tieši darbaspējas vecumā - vairāk nekā 106 tūkstoši iedzīvotāju. Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce saka: “Ja mēs runājam par to, cik no šiem cilvēkiem ir nodarbināti, tad tie ir 27%, kur pretī Eiropas Savienībā tie ir 55%. Tas nozīmē, ka mums nav slikti, bet mums pilnīgi noteikti ir, kur augt, tādēļ to jautājumu uzrunājam.”

Interneta platforma “Dod iespēju” mērķis būs veicināt cilvēkus ar invaliditāti integrēt sabiedrībā. Respektīvi, izteikt tajā viedokli - kādas vajadzības ir nepieciešamas. “Platforma ir iespēja viņiem vēlreiz dot balsi, pasakot to, ko viņi varētu sagaidīt, vai kādi sapņi, praktiskas vajadzības, ko viņi vēlētos, lai sabiedrība šajā situācijā nāktu pretī vai piedāvātu. Darba devējs un ikviens cilvēks var ieraudzīt platformā sarakstu, pieteikties palīdzības vai atbalsta sniegšanai,” stāsta Zaiga Pūce.

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis ReTV pauž cerību, ka tas varētu kaut nedaudz veicināt invalīdu iekļaušanos sabiedrībā. “Šajā kampaņā vai kustībā mēs ļoti gribētu uzsvērt to, ka cilvēki arī ar garīga rakstura traucējumiem, ar smagu invaliditāti var būt darba ņēmēji. Viņi var būt ārkārtīgi labi darbinieki. Tā lielākā problēma, ko mēs, ar darba devējiem kopā runājot, esam sapratuši, ka darba devēji diemžēl nezina, ko cilvēki varētu darīt, kā viņi varētu iesaistīties kādos darbos, kādus darbus viņi varētu darīt.”

Kampaņas ietvaros Rīgā un citviet Latvijā tiks izvietotas vides reklāmas, kur tiks pausts šo cilvēku sajūtas, kā ir sadzīvot ar invaliditāti. Kopējās piecu gadu projekta finansējums ir vairāk nekā seši miljoni eiro. 


Foto: Freepik