Izveidots mācību līdzeklis skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Lai padarītu izglītības procesu veiksmīgāku skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, Liepājas Universitāte un Līvupes attīstības centrs un pamatskola sadarbībā ar organizāciju ''Skola 2030'' izveidojuši īpašus mācību materiālus.

Indra Jakubauska ir ārste un māte 8 gadus vecai meitenītei ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem. Šobrīd bērns sācis mācīties 1. klasē, un jau pirms tam ģimene ilgi domāja, vai sūtīt atvasi vispārizglītojošā skolā vai arī speciālajā izglītības iestādē. Izvēle krita par labu speciālajai izglītībai.

Indra Jakubauska: ''Ir iespēja viņu sūtīt vispārizglītojošā, bet nu viņai tas būs par grūtu, jo tur ir pārāk daudz bērnu. Pirmkārt, skolām būs grūti, gan pasniedzējiem būs grūti. Nav mums tās asistentu lietas tik sakārtotas, atalgojuma lietas. Tur daudz ir problēmas.”

Līdzīgs viedoklis ir arī biedrības ''Dižvanagi'' Baltijas rehabilitācijas centra vadītājai Ilzei Durņevai, kura jau vairāk nekā desmit gadus ikdienā ar procedūrām un aktivitātēm palīdz bērniem ar īpašām vajadzībām integrēties sabiedrībā: ''Ja mēs no mazotnes sākam ar to strādāt, arī vecāks tad spēj pieņemt un saprast, kur būtu vieta bērnam. Jo vienu brīdi mēs ļoti gribējām, lai mūsu bērni iet parastā skolā. Protams, viņi to nevar. Es arī gribēju savā laikā, lai to varētu izdarīt. Bet mums nav alternatīvas. Mums ir viens grāvis un otrs grāvis.''

Liepājas Universitāte sadarbībā ar organizāciju ''Skola 2030'' un Līvupes attīstības centru un pamatskolu izstrādājuši kompetenču izglītības pieeju bērniem ar smagām garīgās attīstības problēmām. Šādu mācību procesu palēnām jau ievieš Līvupes attīstības centrs un pamatskola, kurā šobrīd mācās aptuveni 250 skolēni. Iestādes vadība gan saka, ka līdzīg kompetenču izglītības principi speciālajā izglītībā ir bijusi neatņemama sastāvdaļa jau ilgus gadus, bet pēc katra pedagoga paša izpratnes. Tagad iedotas skaidrākas, vienotas vadlīnijas.  

Jaunais kompetenču pieejas modelis speciālajā izglītībā tiek ieviests pakāpeniski. Kā saka tā veidotāji - tuvāko gadu laikā tas tiks pārskatīts, lai atrastu stiprās un vājās puses.