Ja nekoptās kapavietas vecākas par 20 gadiem, var veikt virsapbedījumu

Ilgstoši nekoptas vai pamestas kapavietas ir teju vai katrā Latvijas kapsētā. Tās aizņem vietu, tāpēc ar laiku var tikt lemts par to nodošanu citiem virsapbedījumu veikšanai. Pirmo reizi nekopto kapavietu aktēšana veikta Gulbenē. Ja pēc kāda laika situācija nebūs mainījusies, tuvinieki nepieteiksies, var būt situācija, ka tās kapavietas tiks nodotas lietošanā citiem. 

Šogad ilgstoši nekopto kapavietu aktēšana veikta Gulbenes Vecajos kapos. Telefonintervijā kapsētas pārzine stāsta - aktētas vecākas kapa vietas, kurām ir vismaz jau 50 gadi. “Šogad aktējām 301 kapavietu, bet jau ir parādījušies arī līdz desmit kapavietu īpašnieki, tātad - esam reģistrējuši atbildīgo personu, tā tiks turpmāk kopta,” saka Aiga Gibnere, Gulbenes kapsētu apsaimniekošanas speciāliste.

Gulbenes Vecajos kapos esot ap četriem tūkstošiem kapavietu. Tā kā kapsēta ir sena, virsapbedījumi veikti arī jau iepriekš. Regulāri kapsētu apsekojot, nākas gan secināt, ka nekopto vietu ir pietiekami daudz. Tas, ka tās tagad ar speciāliem mietiņiem atzīmētas, gan nenozīmē, ka jau tuvākajā laikā var tikt nodotas lietošanā citiem. Aktēšana tiks veikta vēl arī nākamajā un aiznākamajā gadā. “Ļoti ceram, ka tuvinieki pieteiksies, ka patvaļīgi netiks šīs zīmes paņemtas, noņemtas, ka pieteiksies un turpmāk rūpēsies, bet, ja nākamgad konstatējam, ka šī brīdinājuma zīme ir turpat uz vietas, mēs liekam nākamo, tad būs jau divas šīs brīdinājuma zīmes. Tad 2023.gadā skatāmies atkal - šīs pašas divas ir palikušas, liekam trešo zīmi. Ja šīs trīs brīdinājuma zīmes ir uz vietas šajā kapu laukumiņā, pagaidām vēl trīs mēnešus pēc šī trešā akta sastādīšanas, dodam tālākai rīcībai citām personām,” pauž Aiga Gibnere.

Situācijas mēdz būt dažādas, kāpēc viena, otra kapa vieta ilgstoši nav kopta. Ir tādas, kur apbedījumi veikti pat pirms gadsimta, iespējams, vairs nav citu tuvinieku, lai turpinātu par tiem rūpēties. Ir arī gadījumi, kad radinieki ir ārzemēs. Tā arī sociālās saziņas vietnē “Facebook”, pamanot vietējā laikraksta “Dzirkstele” ievietoto informāciju par kapavietu aktēšanu, komentāros ierakstam atsaucās pasaulē zināmā ASV dzimusī komponiste Lolita Ritmanis. Informāciju saņēmusi arī kapsētas pārzine.

Kamēr Gulbenes novadā, kopš tiek konstatēts, ka kapa vieta ir nekopta vai pamesta, noteikts termiņš trīs gadi, citās pašvaldībās tas var būt atšķirīgs. Sazinoties ar kapsētas pārzini Alūksnē, ReTV noskaidroja - tur šis laiks, kad ir tiesības kapa vietu nolīdzināt, noteikts pieci gadi, taču to gan cenšas paildzināt līdz pat septiņiem gadiem. Tikmēr Valmierā trīs kapsētu pārzinis stāsta, pagaidām pamestās kapa vietas netiek aiztiktas, tās netiek koptas arī pašu spēkiem.

Kapsētu pārziņi vēl piebilst - laiks, kad var sākt izskatīt iespēju par virsapbedījuma veikšanu, ja ir tāda nepieciešamība, vidēji sākot ar 20 gadus un vecākiem apbedījumiem.

 


Foto: Dzirkstele.lv, Facebook