Ja noķer apaļo jūrasgrunduli ar marķējumu, ziņo Dabas aizsardzības pārvaldei, saņemsi atlīdzību!

Lai veiksmīgāk pētītu Baltijas jūrā sastopamos apaļos jūrasgrunduļus un iegūtu nepieciešamos datus sugas apsaimniekošanas plānam, arī šogad Dabas aizsardzības pārvalde organizē 4 000 jūras grunduļu iezīmēšanu ar T-bar zīmi un atlaišanu jūrā. Projekts aicina sabiedrību ziņot par iezīmēto apaļo jūrasgrunduļu noķeršanas gadījumiem. Par ziņu sniegšanu paredzēta arī atlīdzība. 

Kopā ar šīm zivīm projekta laikā būs iezīmēti jau 8 000 jūrasgrunduļu – no tiem 4 000 Rīgas jūras līcī un 4 000 Baltijas jūras atklātajā daļā. T-bar zīme tiek ievietota katras zivs augšējā spurā, un tajā ietverts uzrakstu “BIOR RIGA” un īpašs četru ciparu kods.  

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Apaļais jūrasgrundulis ir invazīva suga, kas salīdzinoši neilgā laika posmā ir kļuvusi par vienu no dominējošām zivju sugām Latvijas piekrastes ūdeņos. Apaļajam jūrasgrundulim raksturīgs izteikti agresīvs dzīvesveids – tas negatīvi ietekmē vairākas vietējās sugas un palielina spiedienu uz vidē pieejamo barības bāzi, tādēļ tam ir augsts potenciāls negatīvi ietekmēt sugas un dzīvotnes aizsargājamās jūras teritorijās.  

“Tuvākajā nākotnē ir jāizstrādā plāns apaļā jūrasgrunduļa apsaimniekošanai. Lai to paveiktu, ir jāspēj raksturot sugas sezonālā un telpiskā izplatība. Līdz šim pieejamā informācija par apaļo jūrasgrunduļu migrāciju Baltijas jūrā ir bijusi nepilnīga, tādēļ projektā tiek veikta apaļo jūrasgrunduļu iezīmēšana. Uz šo zināšanu pamata varēs precīzāk identificēt iespējamos risinājumus, lai  nodrošinātu efektīvāku un zinātniskos datos balstītu apaļo jūrasgrunduļu zvejas pārvaldību Latvijas piekrastē. Taču svarīgākais veiksmīga pētījuma posms ir iezīmēto apaļo jūrasgrunduļu atgūšana. Balstoties uz šiem datiem mēs uzzināsim apaļā jūrasgrunduļa veikto migrācijas posmu noteiktā laika periodā,” tā stāsta institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis. 

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Par katru iezīmēto grunduļu gadījumu jāziņo institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļai pa tālruni 20239304 vai rakstot e-pastu uz [email protected]. Sazinoties nepieciešams ziņot zīmē redzamo kodu, pilnu zivs garumu cm, noķeršanas rīku, zvejas ilgumu, datumu un vietas koordinātas. Nepieciešams arī nosūtīt zivs fotogrāfiju, lai tajā redzams īpašais kods. Noķerto zivi var arī sasaldēt un uzglabāt veselā veidā vēlākai nodošanai institūtam.