Jaunais mācību gads skolēniem un skolas psihologiem iesācies ar neierastām sajūtām

Jaunais mācību gads tikko kā sācies. Šoruden skolēni satikušies pēc vairāk nekā pusgada pauzes no mācībām klātienē. Psiholoģe Baiba Bērziņa stāsta - lai arī jaunais mācību gads iesācies līdzīgi kā citus gadus, sajūtas ir neierastas. Šajā laikā psihologam noris ierastais darbs ar pirmklasnieku adaptēšanos jaunajiem apstākļiem. Viņa atzīst - bērni ir priecīgi, ka mācības notiek klātienē. 

Kofliktsituāciju atšķirības ir saistītas ar bērnu vecumposmu - ir posmi, kad ir grūti adaptēties pēc bērnudārza, nākamais posms saistīts ar grūtībām mācībās. Šādos gadījumos skolas psihologs mēģina saprast, kas tās ir par grūtībām un kā iespējams palīdzēt. Psihologa darbs ir komandas darbs, ciešā sadarbībā gan ar klases skolotāju, gan sociālo pedagogu, kā arī iesaistītā bērna vecākiem. 

Baiba Bērziņa, skolas bērnu psiholoģe: “Tad tādas depresīvās domas - tās nāk vairāk uz pusaudžu vecumu, kas arī bija raksturīgi, vairāk nekā parasti, attālinātajā mācību procesā, kur bija bērni, kas paši tā kā meklēja sazināties, meklēja palīdzību un ka vairāk bija šo depresīvo domu un nespēju saņemties.”

Baiba Bērziņa atzīst - stereotipi par psihologa darbu ar gadiem ir mazinājušies, un šobrīd jau bērni paši ir droši un nekautrējās meklēt palīdzību, ja tas nepieciešams. Bet, ja vērtē procentuāli, tomēr iniciatīva pārsvarā nāk no klases skolotājas un bērni atnāk virzīti. 

Probēlmas risināšana parasti aizņem ilgāku laika posmu un ar vienu reizi psihologa kabinetā nepietiek. Gadās, ka jau atrisināta konfliktsituācija, uzrodas atkal, kad bērni no jauna satiekas. 

“Bērni atrod to cilvēku, kuram ir kaut kāda vājā vieta, viņš piemēram ātri sadusmojās, viņš ātri sāk raudāt un viņam jau stāsta, bet ļoti bieži tādā nelielā vecumā viņi nesaprot, tas, ka viņiem ir jautri skatīties, kā šis bērns tur dusmojās, vai kā viņi paši saka- sāk psihot - bet, ka tam otram ir sāpīgi,” atklāj psiholoģe.

Baiba Bērziņa atzīst - skolā cer, ka attālinātās mācības nesāksies, jo tas posms, it īpaši 1.-6.klašu skolēniem, bija ļoti grūts. Bērniem vajag saskarsmi, draugus un klātienes kontaktu. 

Psiholoģe skaidro - skola ir tik liels un mainīgs organisms, ka dažādas problēmas šeit nebeidzas, kas nodrošina psihologam darba pilnas rokas.