Jaunjelgava neiesaistās apvienotā novada attīstības plānu izstrādāšanā

Jaunais Latvijas administratīvais iedalījums spēkā stāsies jau pēc pusgada. Tajā Jaunjelgavas novads kopā ar Neretas, Pļaviņu, Skrīveru, Kokneses un Aizkraukles novadiem veidos vienotu novadu. Šobrīd uzsākta jaunā novada attīstības programmas izveide.

Leons Līdums, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs, pauž, ka uzdevums ir vienoties visiem sešiem novadiem, tādējādi kopā plānojot darbību, investīcijas un kopīgu izaugsmi no nākamā gada jūlija.

Atšķirībā no pārējiem topošā Aizkraukles novada dalībniekiem, Jaunjelgavas novads negrib samierināties ar patstāvības zaudēšanu. Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs pauž, ka domes lēmums esot par to, ka Jaunjelgava joprojām paliek kā patstāvīga teritoriāla vienība. Viņi vēlas savu attīstības programmu pagarināt – rakstīs, ko ir iecerējuši turpmākajā laikā darīt.

Jāsaka, pārējie novadi gan esot neizpratnē par šādu lēmumu, tomēr cenšoties plānā iekļaut arī to, kas varētu būt nepieciešams jaunjelgaviešiem. Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums pauž, ka cenšoties izprast viņu vajadzības pēc pieejamajiem dokumentiem viņu mājaslapā, kā arī ieklausoties speciālistu viedokļos.

Uzrunātie jaunjelgavieši teic, ka atsevišķā novadā dzīvot nav bijis slikti, tomēr šāda spītēšanās no domnieku puses neesot saprotama. Dzīvojot atsevišķā novadā, uzlabojās gan ārējā, gan iekšējā situācija.

Šobrīd izstrādātie plāni ir attīstības programmu projekti, kas tiks apstiprināti pēc pašvaldību vēlēšanām. Neiekļaušanās apvienoto plānu izstrādē neesot pretlikumīga, tomēr tā var atstāt iespaidu uz  Eiropas fondu finansējuma apguvi novada teritorijā – daudz kas var kavēties.

Vēloties saglabāt neatkarību, sūdzību Satversmes tiesā iesniegušas septiņpadsmit pašvaldības, bet jauno novadu attīstības plānu izstrādē nepiedalās tikai divas - Jaunjelgava un Salacgrīva.