Jēkabpilī konstatē konkurenci ierobežojošas darbības asenizācijas jomā

Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus individuālais komersants Dainis Dāboliņš sāka sniegt 2007.gadā, bet jau pusotru gadu viņa asenizācijas mašīna stāv bez darba. Ņemot vērā, ka viņu neapmierina piedāvātais jaunais līgumprojekts, ir atteicies slēgt jaunu līgumu ar SIA “Jēkabpils ūdens”, kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturētājs. Komersants tajā saskata neveselīgas konkurences radīšanu.

Dainis Dāboliņš: “Pats galvenais punkts bija tas, ka man viņiem kā uz paplātes bija jāpienes informācija par klientiem, daudzumu, datumu, vienīgi cena nebija. Informācija par to, kad un kam ko sniedzu. Kā konkurentam jāsniedz tāda informācija. Manuprāt, tas nav pareizi.”

Asenizācijas pakalpojumus sniedz pats pašvaldības uzņēmums. Informācija par citu asenizatoru klientiem var radīt priekšrocības SIA “Jēkabpils ūdens”. Jāpiebilst, šādu atskaiti uzņēmums vēlējās saņemt reizi mēnesī, lai gan pašvaldības saistošie noteikumi paredz retāku iesniegšanu – reizi ceturksnī. Tā kā individuālo komersantu jaunais līgumprojekts neapmierināja, šobrīd SIA “Jēkabpils ūdens” ir vienīgais, kas sniedz asenizācijas pakalpojumus Jēkabpilī.

SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars  stāsta, ka šis esot tikai pakalpojuma veids, kas tiek papildus sniegts – nav ieinteresēti pārvilināt klientus. “Mums ir nepieciešams zināt, no kurienes šis asenizators ved šo asenizācijas saturu un attiecīgi uz kurieni, lai mēs varētu decentralizētās kanalizācijas sistēmas attiecīgi piereģistrēt un kontrolēt asenizācijas satura nonākšanu attīrīšanas iekārtās.”

Ja attīrīšanas iekārtās nonāk pārāk piesārņoti notekūdeņi, tā ir pārāk liela slodze un tas var bojāt ne tikai pašas iekārtas, bet arī vidi – skaidro uzņēmumā. Ņemot vērā Konkurences padomes ieteikumus, pašvaldības kapitālsabiedrība ir gatava mainīt līgumprojektu. Arī Ministru kabineta noteikumos teikts, ka pienākums reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmu ir pašam tās īpašniekam, savukārt asenizatoram jāsniedz reģistra uzturētājam tikai nodotais notekūdeņu apjoms.

Konkurences padomes konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis stāsta, ka daudzās pašvaldībās tā ir problēma, ka viens un tas pats uzņēmums veic gan notekūdeņu attīrīšanu, gan sniedz asenizācijas pakalpojumus, vēl uzturot decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru. Viņš to min kā priekšrocību pār privātajiem:” Viņiem ir pieejams klientu saraksts, kuri varētu gribēt šos pakalpojumus.”

Konkurences padomē skaidro, ka tagad no SIA “Jēkabpils ūdens” tiek gaidīts labotā līgumprojekta piedāvājums. Ja tajā būs ņemti vērā visi aizrādījumi un padomes ieskatā līgumprojekts vairs neapdraudēs godprātīgu konkurenci, tad izmeklēšana tiks izbeigta.