Jēkabpilī sākti aizsargdambja pārbūves projektēšanas darbi

Pēc janvāra plūdiem Jēkabpilī pilsētas aizsargdambja remonts tika noteikts kā viens no prioritārajiem darbiem. Ņemot vērā dambja tehnisko stāvokli, nākamos plūdus tas var neizturēt, tādēļ jau šogad ir sākti aizsargdambja pārbūves projektēšanas darbi. Nupat būvprojekts prezentēts dambim blakus esošo zemju īpašniekiem, no kuriem tiek gaidīts akcepts darbu veikšanai viņu teritorijās.

Lai novērstu tik postošus plūdus, kādi bija janvārī, Jēkabpilī jau tuvākajā laikā paredzēts pārbūvēt Daugavas kreisā krasta aizsargdambi, kā arī uzlabot pretplūdu sistēmu. Būvprojekts šobrīd ir izstrādes stadijā. Tam ir trīs galvenie uzdevumi. SIA “Zvidze” hidrotehniķis Haralds Gailums: “Pirmais ir novērst dambja filtrācijas problēmas, tas ir pats prioritārais. Otrais ir nodrošināt tam mehānisko noturību pret Daugavas ūdeņiem, lediem un citām fizikālajām ietekmēm, kas uz tā var rasties. Un trešais – nodrošināt tādu pretplūdu sistēmu, lai otrreiz neatkārtotos tas, kas notika janvārī, lai nebūtu iespējams caur dambja šķērsojošiem cauruļvadiem ieplūst atpakaļ pilsētā ūdenim.”

Lai gan lielākā daļa būvdarbu ir plānota dambja slapjajā nogāzē, pretplūdu sistēmas izveidei būs nepieciešama arī kontroldrenāžas izbūve. Tā skars daļu blakus esošo zemju. Tādēļ projektētāji aicināja uz tikšanos zemju īpašniekus, kuru īpašumos plānoti būvdarbi. Galvenais mērķis – prezentēt iedzīvotājiem būvniecības ieceri un vienoties par darbu veikšanu viņu privātīpašumos.

Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka darbu veikšanai nepieciešama visu iesaistīto zemju īpašnieku rakstiska piekrišana. Ņemot vērā, ka sanāksmē nepiedalījās visi, ir paredzēts individuāli doties pie katra iesaistītā iedzīvotāja un runāt par viņa īpašumā nepieciešamajiem darbiem. “Īstenībā viņu laiks sniegt rakstisko piekrišanu nav ierobežots, ierobežots ir mūsu laiks. Mums šis projekts ir jāpabeidz maksimāli ātri, lai šogad paspētu sākt būvdarbus. Jebkurā gadījumā, ja kādam īpašnieku neapmierinās tehniskie risinājumi, tad mēs mēģināsim rast citus,” saka Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes vadītājs Ilmārs Luksts.

Jāpiebilst, ka aizsargdambja pārbūvei nepieciešamais finansējums – 12 miljoni eiro – Jēkabpils novada pašvaldībai vēl nav pieejams. Vietvarā skaidro, ka šobrīd notiekot sarunas ar iesaistītajām ministrijām par finansējuma iegūšanu, bet jau šobrīd ir zināms, ka lielāko daļu būvdarbu varēs veikt tikai nākamajā gadā.