Jēkabpils lielgabals nostāda institūcijas neērtā situācijā

Jēkabpilī patvaļīgi demontētais un aizvestais lielgabals atrodas Daugavā – ar šādu paziņojumu šonedēļ klajā nāca Valsts policija. Lielgabalu var apskatīt šobrīd tikai foto un video arhīvos, taču tas, kas notiks ar to, kad policijai vairs nebūs nepieciešams kā lietišķais pierādījums, skaidrības pagaidām nav. Institūcijas atbildību par objekta nākotni uzņemas nelabprāt.

Ņemot vērā, ka lielgabals bija daļa no pieminekļa, zem kura, saskaņā ar vēsturiskajiem dokumentiem, esot apglabāti trīs Sarkanās armijas karavīri, visas darbības saistībā ar to regulē vienošanās starp Latviju un Krieviju. Par vienošanās izpildi atbildīgās institūcijas uzsver, ka lēmuma pieņemšana par to, kur lielgabalu likt, būtu jāpieņem pašvaldībai.

Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins pauž: “Šis tomēr būtu pašvaldības kompetences jautājums, lai arīdzan nav identificētas īpašumtiesības, bet piemineklis tomēr atrodas Jēkabpilī. Es pieņemu, ka kādu laiku šis lielgabals, kad tas tiks izcelts ārā, tas būs Valsts policijas rīcībā kā pierādījums, bet tas, visticamāk, tiks nodots atpakaļ Jēkabpils pašvaldībai.”

“Gan apbedījumi, gan šis piemineklis, gan lielgabala stobrs ir pašvaldības pārziņā,” saka Brāļu kapu komitejas valdes priekšsēdētājs Arnis Āboltiņš.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā norāda, ka starpvalstu vienošanās neparedz nekādus pienākumus pašvaldībām attiecībā uz šo apbedījumu uzturēšanu un tiem nodarītā kaitējuma seku likvidēšanu.

Saeimā pieņemtais likums “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos” nosaka: “Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija”, savukārt “uzdevumu tehnisko izpildi atbilstoši Vienošanās 7.panta pirmajai daļai nodrošina biedrība “Brāļu kapu komiteja”, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, un uzdevumu izpildē tā ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā.”

Gan Brāļu kapu komitejā, gan Aizsardzības ministrijā pauž atbalstu sākotnējam ierosinājumam – pārapbedīt kritušos karavīrus Brāļu kapos Varoņu ielā, kā arī uz turieni pārvietot pieminekļa postamentu un pašu pieminekli, tomēr Ārlietu ministrijā norāda, ka par šīm darbībām vēl jāsaņem Krievijas piekrišana.

Ņemot vērā, ka pārapbedīšana tik drīz nenotiks, tā arī nav skaidrs, kur lielgabals tiks novietots uz laiku, kamēr abu valstu starpā rit saskaņošanas process.