Jēkabpils novada pašvaldība nepagarinās īres līgumus ar daļu iedzīvotāju

Jēkabpils novada pašvaldība nepagarinās īres līgumus ar daļu iedzīvotāju, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Jēkabpils novada pašvaldība 30.jūnijā pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību un tagad mēģina sakārtot pašvaldības dzīvokļu fondu, brīdinot daļu īrnieku par līgumu nepagarināšanu, skaidroja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP).

"Meklēsim variantus, jo cilvēkus uz ielas izlikt negribam," sacīja Ragainis.

Novadā, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, ir cēlies pieprasījums pēc dzīvokļiem, ir cēlušās arī īres cenas privātajā sektorā, tāpēc daži pašvaldības dzīvokļu īrnieki, kam dzīvoklis pašiem nav vajadzīgs, to pārīrē par daudzkārt augstāku maksu, pastāstīja novada domes priekšsēdētājs. Saistošie noteikumi aizliedz nodot dzīvojamo telpu apakšīrē bez izīrētāja rakstveida piekrišanas.

Esot arī īrnieki, kam dzīvoklis piešķirts atbilstoši agrāk spēkā esošajiem noteikumiem, bet kas tagad zaudējuši spēku, vai arī ģimenei vairs neatbilst agrākajam statusam. Piemēram, ja dzīvoklis piešķirts kā daudzbērnu ģimenei, bet bērni tagad jau ir pilngadīgi.

"Mums ir rinda uz dzīvokļiem, ir cilvēki, kuriem pienākas pašvaldības dzīvokļi: ģimenes ar maziem bērniem, no ieslodzījuma iznākušie, bērni bāreņi, kuri sasnieguši pilngadību," teica Ragainis. Pieprasījums pēc dzīvokļiem esot diezgan liels, un tiem, kas vēlas palikt pašvaldības dzīvokļos, piedāvāts dzīvokļus izpirkt. "Viņi atbild, ka negrib," skaidroja Ragainis. Likums nosakot, ka tiem īrniekiem, kuri īrējuši pašvaldības dzīvokļus līdz 2001.gadam, ir tiesības izpirkt dzīvokli par tā novērtējuma cenu, kamēr pārējiem ir iespējams nopirkt pašvaldības dzīvokli tikai, piedaloties atklātā izsolē, bet īrnieki šaubās, vai spēs izsolē uzvarēt.

Vasarā pieņemtie "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" nosaka Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu. Savukārt kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas; kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu un kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi, nosaka atsevišķi Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi.

Kā vakar ziņoja TV3 raidījums "Bez tabu", Jēkabpils novada dome vairākiem pašvaldības dzīvokļu īrniekiem īres līgumus pagarinājusi vien uz pusgadu. "Varam dzīvot ārā, teltī! Redzēsim, kas notiks!", situāciju komentējuši īrnieki.Foto: Freepik