Jēkabpils pilsētas bibliotēka savā simtgades gadā – pārmaiņu priekšā

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbība sākās 1921.gada 1.maijā, kad nodibinājās Jēkabmiesta Izglītības biedrība, kas ierīkoja bibliotēku ar “lasāmo galdu”. Drīz kopš tā brīža apritēs 100 gadi. Par godu jubilejai Jēkabpils pilsētas bibliotēka ierīkojusi izstādi “Bibliotēkas simtgadi gaidot”, kurā apskatāmas iestādes pirmsākumiem veltītās fotogrāfijas un dokumenti.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja Renāte Lenša saka: “Sākumā bibliotēka ir sabiedriskā kārtā veidota no jēkabpiliešiem sanestām grāmatām, bet ļoti ātri bibliotēka saprot, ka pastāvēšana nav perspektīva, jo vienkārši ir naudas trūkums. Ap to laiku Latvija izveido Latvijas Kultūras fondu, kam viens no uzdevumiem ir atbalstīt bibliotēku veidošanos. Kultūras fonds veido bibliotēku kopas un katalogus, un 1924.gadā Jēkabmiesta izglītības biedrība saņem vairāk nekā 500 grāmatas, arī bibliotēkas katalogus un bibliotēkas noteikumus. Bibliotēka iegūst tautas bibliotēkas nosaukumu un tiek piešķirts numurs 587.”

Padomju laikā daudzas grāmatas, kas neatbilda tā laika ideoloģijai, tika sadedzinātas, vai no tām izplēstas lapas, bet pietiekami daudz iespieddarbu “izdzīvoja”. Zīmīgi, ka līdz mūsdienām ir saglabājušās grāmatas no bibliotēkas pirmsākumiem. Iestādes darbinieki, deviņdesmitajos gados kārtojot mantas, grāmatas atrada vecā koka kastē.

“Lasītāju noteikumi paredz, ka mēs nedrīkstam grāmatā svītrot, ka mēs nedrīkstam grāmatu ņemt netīrām rokām, smērēt. Šeit mēs redzam arī grāmatas pasīti, kas atnākusi līdz mūsdienām,” pauž Renāte Lenša.

Laika gaitā palielinājies gan bibliotēkas krājums, gan funkciju loks. Ja agrāk bibliotēka asociējās tikai ar iespieddarbiem un lasīšanu, tad ar laiku informācijas tehnoloģiju attīstība paplašināja bibliotēkas lomu sabiedrībā.

Mainījušās arī Jēkabpils pilsētas bibliotēkas atrašanās vietas. Pagājušā gadsimta 60.gados bibliotēka rada mājvietu Oškalna kultūras namā, tagadējā Jēkabpils Tautas namā. Sākumā iestāde atradās 2.stāvā, bet tad pārcēlās uz 1.stāvu. Zīmīgi, ka pēc ilga laika tieši bibliotēkas simtgades gadā iestāde piedzīvos kārtējos “Jurģus”.

Pasta ielā 39 ilgu laiku atrodas Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, bet turpmāk iecerēts šai ēkā izvietot bibliotēkas Resursu un datu pārvaldības nodaļu.

Jāpiebilst, Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļu jau pavisam drīz plānots atvērt jaunās telpās – vēsturiskajā bankas ēkā Andreja Pormaļa ielā 11. Turpat iecerēts pārvietot arī Lietotāju apkalpošanas nodaļu. Par vietējās Gaismas pils atdzimšanu jaunās telpās iedzīvotāji tiks informēti, bet vēl līdz 31.martam, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, interesenti var apmeklēt bibliotēku tās pašreizējā atrašanās vietā – Vecpilsētas laukumā 3 – un aplūkot iestādes simtgadei veltīto izstādi. Jāņem vērā, ka izstādi vienlaikus drīkst apskatīt tikai viens apmeklētājs.