Jēkabpils sporta halle jau trīs mēnešus slēgta apmeklētājiem

Jēkabpils sporta halle, kas būvēta par vairāk nekā 13,8 miljoniem eiro, tika svinīgi atklāta pagājušā gada oktobrī. Halles durvis apmeklētājiem bija vaļā tikai nepilnas divas nedēļas.

Hallē jau vairāk nekā trīs mēnešus nenotiek nekādas aktivitātes - epidemioloģiskās situācijas dēļ tā 26.oktobrī tika slēgta. Izņēmums ir tikai volejbola kluba “Jēkabpils lūši” treniņi un sacensības, jo tā ir Baltijas līgas komanda, uz kuru neattiecas valstī noteiktie ierobežojumi.

Ņemot vērā, ka darbu nedrīkst veikt ne trenažieru zāle, ne slidotava, Jēkabpils sporta centram nav izdevies gūt plānotos ieņēmumus no sporta halles darbības. Ieņēmumi bijuši tikai nepilnas divas nedēļas, kad iegūts no 200 līdz 800 eiro dienā.

15 tūkstoši eiro – uzturēšanas izdevumi, kas pēc halles aizvēršanas bijuši pirmajā mēnesī. Jāpiebilst, tajos ietilpa ledus saldēšana un uzturēšana, ventilācija, elektrība, gāze u.c. Lai situāciju uzlabotu, Jēkabpils sporta centrs centās samazināt izdevumus.

Jēkabpils sporta centra direktors Juris Bobrovs uzsver: “Mēs šobrīd esam samazinājuši par vairāk nekā 50 procentiem uzturēšanas izdevumus. Arī ledus ir nokausēts, kas varētu būt būtiskākā izdevumu daļa. Pēdējo mēnešu laikā esam līdz minimumam ierobežojuši visas citas papildu izmaksas – saņemtos ārpakalpojumus un saimnieciskos izdevumus.”

Izdevies uzturēšanas izdevumus samazināt līdz 7000 eiro mēnesī, no kā lielākā daļa tiek tērēta apkurei. Līdztekus uzturēšanas izmaksām Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir arī finansiālās saistības pret valsti. Vērienīgās ēkas būvniecības vajadzībām vietvara paņēmusi aizņēmumu no Valsts kases aptuveni 12 miljonu eiro apmērā.


Foto: jekabpilssc.lv