Jelgavā ir vieta, kur sapņiem ļauts kļūt par īstenību

Pēc Junior Achievement Latvia datiem, no skolēnu mācību uzņēmumu dalībniekiem pēc skolas beigšanas uzņēmējdarbības vidē paliek, apmēram 22%. Lai radītu interesi un palīdzētu izaugt jauniem uzņēmējiem, Jelgavā atklātas uzņēmējdarbības koprades telpas. Tajās 13-25 gadus veciem jauniešiem no visas Zemgales būs iespēja gūt pieredzi no uzņēmējiem kā arī veidot kontaktus. Pirmā uzņēmējdarbības pieredze Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas audzēknei Beatrisei, tāpat kā daudziem citiem, sākās skolēnu mācību uzņēmumā. Viņa radījusi saliekamu drēbju statīvu, jo dejojot tautas deju kolektīvā pēc tāda bijusi nepieciešamība. Kā ReTV stāsta pati Beatrise: “Braucot pie citiem kolektīviem uz kaut kādām mazām pilsētiņām iedod vienu telpu, un tur pat nepietiek krēslu, bet tautas tērpi jau nedrīkst saburzīties!”

Ik gadu Latvijas skolās darbojas ap tūkstoš skolēnu mācību uzņēmumu, no kuriem apmēram 22% arī pēc skolas beigšanas turpina iekarot biznesa pasauli. Šāds mērķis ir arī Beatrisei, bet, jautāta par pirmajiem soļiem mācību uzņēmumā, jauniete atzīst, ka grūtību bijis daudz: “Tad, kad mēs veidojām uzņēmumu, mums nebija neviena mentora. Mēs lielākoties visu darījām paši, bija nedaudz atbalsts no skolotājiem, bet sitāmies un pieredzi ieguvām paši darbojoties, tāpēc es domāju, ka šāda vieta būtu ļoti noderīga gan tiekoties ar citiem uzņēmumiem un kaut vai tāpat kā šodien, dalīties pieredzē.”

Tagad šādu vietu- koprades telpu jauniešiem Zemgales plānošanas reģions atvēris Jelgavā. Jauniešu uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades telpas būšot vieta, kur satikties jauniešiem no visas

Zemgales vecumā no 13-25 gadiem, lai kopā iedvesmotos jauniem mērķiem. Kā ReTV norāda eksperte darbā ar jauniešu iesaisti uzņēmejdarbībā Santa Tuherma, šeit iemēģinās tā saukto tīklošanos: “Tas jaunietis no skolēnu mācību uzņēmuma var atnākt šeit, un es zinu viņa vajadzību , kādu klupšanas akmeni vai baili. Mēs varam sarunāt tīklošanos ar uzņēmējiem, tīklošanos ar varbūt jau kādiem iespējamajiem investoriem.”

Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāja ReTV atzīst, ka Zemgalei jau ir ar ko lepoties, bet, jāpalīdz izaugt arī jauniem uzņēmējiem. Viņasprāt, Zemgales skolēnu uzmanība vairāk būtu jāpievērš tādām biznesa jomām kā informācijas tehnoloģijas un pārtikas ražošana, pēc kā nākotnē noteikti arī būšot pieprasījums.