Jelgavas novada amatierkolektīvi piedalās īpašā apzaļumošanas akcijā

Zemgales laukus atkal klāj dzeltenais rapšu ziedu paklājs. Tas nozīmē, ka ierasti vairāk nekā deviņdesmit Jelgavas novada amatiermākslas kolektīvi pulcētos Elejas muižas parkā, lai kopīgi ar sanākušajiem un sabraukušajiem svinētu novada svētkus.

Vilces pagasta kultūras darba vadītāja Vigita Pumpure uzsver: “Vīruss mūs ir piespiedis pie akmens sienas un liedz mums tikties, priecāties kuplā pulkā, bet cilvēks jau ir cilvēks, lai nepadotos.”

Pagājušajā gadā novada dziedātāji, dejotāji un teātra spēlētāji ar cerībām gaidīja nākamā gada tikšanos, bet šoreiz nolēma atstāt kādu paliekošu vērtību. Lai simboliski atgādinātu, ka amatiermāksla vēl ir dzīva, Vilces pagasta pašdarbības kolektīvu pārstāvji topošajā simtgades parkā iestādīja astoņus ozola stādus.

Jauktā kora “Vilce” prezidente Guna Čodare saka: “Noteikti, lai ozols izaug, zem ozola zariem nākotnes koris varēs nākt sadziedāt. Mēs esam apzinājuši visus, un pagaidām tie, kas mēs esam - tas kodoliņš -, tā arī turamies, bet ir arī cilvēki, kuri izteikuši vēlmi, kad atsāksies kārtīgi mēģinājumi, nākt uz mēģinājumiem.”

Svētes folkloras kopas pārstāves zibakcijā stāda rozes un vienlaikus arī ieloka balsis. Kamēr kultūras nama durvis apmeklētājiem un arī mēģinājumiem slēgtas, satikties un kopīgi padziedāt neesot iespēju.

Folkloras kopas “Dālava” pārstāve Ilze Vēja saka: “Mums kā folkloras kopai tā pašvaki ar to “e”, jo mums ir diezgan daudz arī gados vecāki dalībnieki, kas ar to datorvidi ir uz “jūs”, tāpēc mums diemžēl nenotiek e-mēģinājumi. Mums bija sarunāts, kad paliks siltāks laiks, iesim kādā skaistā vietā un dziedāsim, kādu rotaļu iziesim, bet diemžēl laika apstākļi šopavasar nelutina.”

Vircavas senioru deju kopas dāmas cer, ka nākotnē atkal varēs piedalīties senioru deju festivālā, bet pagaidām pieliek savu roku amatierkolektīvu ceriņu skvēra veidošanā.

Senioru deju kopas “Vakarvējš” pārstāve Veronika Kudiņa: “Mums 15 gadi februārī piepildījās. Tikko piepildījās, uzreiz bija vīruss, bet mums laimējās nosvinēt, mēs atstājam ceriņu, lai cīnītos, darbotos, dejotu un dziedātu nākamās paaudzes. Lai vienmēr te būtu kluba skvēriņš apmeklēts pārpilnībā.”

Jāpiebilst, apzaļumošanas akcijā piedalījās visu trīspadsmit Jelgavas novada pagastu amatiermākslas kolektīvi.