Kāda ir Latvijas kazkopju nākotne?

Snēpeles pagasta “Norniekos” uzcelta Baltijā lielākā gaļas kazu ferma. Pieredzes apmaiņas tikšanās Latvijas kazkopības biedrība rīko regulāri. Šoreiz “Norniekos” tikās gan piena, gan gaļas kazu audzētāji no visas Latvijas.

Kuldīgas novada Snēpeles pagasta uzņēmumu “Nornieki” Latvijā vairāk atpazīst kā lielāko strausu audzētavu, bet šogad ar Lauku atbalsta dienestā apstiprināto Eiropas Savienības projektu te pabeigts būvēt Baltijā lielāko gaļas kazu fermu. Te jau mājo 140 būru kazas, bet vietas pietiktu vairāk nekā 300. Pirms sešiem gadiem sākts no mazumiņa, kas palīdzējis noganīt pļaujamos krūmājus un zālājus. Tad nonākts pie secinājuma, ka šī vēl ir maz apgūta niša Latvijā, bet tai ir pieprasījums. Tā pirms diviem gadiem “Norniekos” nolēma, ka otra šeit attīstāmā nozare profesionālā līmenī būs gaļas kazu audzēšana.

Kazkopības nozare Latvijā attīstās jau 30 gadus. Tā sadalījusies vairākos atzaros. Daļa no kazkopjiem gājuši lauku tūrisma ceļu, daļa piena kazu audzētāju iegūto pienu pārstrādā mājražošanas uzņēmumos, maz apgūtāka ir gaļas kazu audzēšana. 

Pieredzes apmaiņa ir viens no svarīgiem kazkopības attīstības pasākumiem – tā atzina ne viens vien no teju 30 “Norniekos” atbraukušiem Latvijas kazkopjiem. Tā ir iespēja gan prakstiski iepazīt citu audzētāju ikdienu, gan arī pašiem ieteikt labākos risinājumus.