Kādreizējā bērnunama ēka pārtop par sociālās aprūpes centru

Jēkabpils novada Sēlpils pagasta Līkumos noslēgušies vēsturiskās bērnunama ēkas pārbūves darbi. Remonta sākumā gan fasāde, gan iekštelpas bija sliktā stāvoklī, bet tagad vairāk nekā 120 gadus vecā būve ir pārvērsta par modernu, mūsdienīgu vietu, kur tiks sniegts “atelpas brīža” pakalpojums. Jēkabpils novadā tas ir jaunums, kas domāts konkrētām mērķa grupām.

“Atelpas brīža pakalpojums ir domāts ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti, ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, ar 1. un 2. grupas invaliditāti. Mēs sniedzam klientiem diennakts izmitināšanu un uzraudzību, arī aprūpi, ēdināšanu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pastaigas svaigā gaisā, arī pēc nepieciešamības piesaistām arī speciālistus,” saka sociālās aprūpes centra “Atelpa” vadītāja Oļesja Mokrjakova.

Ikdienā uz vietas būs sociālās aprūpes centra “Atelpa” vadītāja, aprūpētāja, sociālais darbinieks un interešu izglītības pedagogs. Ēdināšana klientiem tiks nodrošināta, ēdienu piegādājot. Katram klientam “atelpas brīža” pakalpojums būs pieejams līdz 30 dienām gadā – tā ir iespēja klienta tuviniekiem un aprūpētājiem atpūsties un veltīt laiku sev. Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Sarmīte Matačina: “Tas nenozīmē to, ka viņam šīs 30 dienas, kā viņš atbrauc, viņš viņas var saņemt uzreiz. Jā, viņš var saņemt uzreiz, bet viņš var arī dalīt. Piemēram, ja tuviniekam vai likumiskajam pārstāvim ir nepieciešama nedēļa vai divas atpūsties, kaut kur aizbraukt, šo laiku var arī dalīt, bet visa gada garumā.”

Pakalpojums klientiem būs bez maksas. lai to varētu saņemt, vispirms nepieciešams pieteikties un iesniegt dokumentus. Matačina: “Bērniem būs no ģimenes ārsta izziņa par viņa veselības stāvokli un esošajām vai neesošajām kontrindikācijām. Pieaugušajiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem būs arī psihiatra izziņa nepieciešama. Un tad pēc sociālā darbinieka ieskata viņam būs jāpievieno kādi papildu dokumenti, kas būs par pamatu lēmuma pieņemšanai un šī pakalpojuma piešķiršanai.”

Ņemot vērā, ka pakalpojums Jēkabpils novadā ir jauns, pagaidām centrā nav neviena klienta, tāpēc Sociālā dienesta pārstāvji aicina iedzīvotājus, kuri atbilst noteiktajām mērķa grupām, vērsties dienestā, lai uzzinātu sīkāku informāciju par pieteikšanos. Sīkāka informācija pieejama arī portālā jekabpilslaiks.