Kalniena Gulbenes novadā ceļā uz viedā ciema atpazīstamības zīmi

Daudzu ciemu nākotne Latvijā ir atkarīga tikai no pašu iedzīvotāju vēlmes rīkoties, lai sev apkārt radītu tīkamu dzīves vidi. Šajā procesā piesaistot arī kādus inovatīvus un mūsdienīgus risinājumus, ciemati var iegūt atpazīstamības zīmi “Viedais ciems”. Šobrīd ceļā uz to ir arī Kalnienas ciems Gulbenes novadā.

Kalnienā, līdzīgi kā daudzviet Latvijas laukos, iedzīvotāju skaits samazinās. Šobrīd šeit dzīvo aptuveni 150 iedzīvotāju. Taču vietējie ļaudis ir apņēmības pilni darboties, lai ciemats nepazustu no Latvijas kartes. Pirms vairākiem gadiem vietējie šeit izveidoja biedrību “Kaupo”. Tā darbojas, lai ciemata iemītnieki kopīgiem spēkiem sakārtotu Kalnienas apkārtni. “Nāca tās idejas, ka mums vajag sakopt centru, to tad arī darām - izveidojam sporta laukumu, izrokam dīķi. Esam lēmuši, ka vajag rotaļu laukumu, tad strādājam pie tā,” saka Krišjānis Upāns, biedrības “Kaupo” valdes priekšsēdētājs.

Sporta laukums ciemata centrā tapis, sadarbojoties biedrībai un vietējam uzņēmējam. Kalnēnieša Aivara Zelča darbnīcā atrodamas arī dažādas inovatīvās tehnoloģijas: “Savā ciemā vienmēr ir jādarbojas līdzi, ja uzrunā, es cenšos neatteikt, ja pa spēkam.”

Uzņēmējs vēlētos, lai līdz Kalnienai sakārto autoceļu, bet kopumā ar dzīvi šeit ir apmierināts. Tikmēr biedrības pārstāvis Krišjānis Upāns piebilst - ieguldītais darbs jau novērtēts, šovasar Kalnienai piešķirta atzinība “Ceļā uz viedo ciemu”. “Mēs vēlamies būt pašpietiekami, negaidīt, ka kāds cits nāks palīgā, tur pašvaldība, kāds uzņēmums, kas visu tavā vietā izdarīs, mēs darīsim paši.”

Biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka skaidro, ka aktīvajiem Kalnienas ļaudīm nepieciešams vien precīzāk skaidrot, kā iedzīvotāji var iesaistīties dažādu lēmumu pieņemšanas procesos un kas tieši ir Kalnienas īpašais dzinējspēks. Jau nākamajā gadā šis ciems varētu saņemt “Viedā ciema” atpazīstamības zīmi. Šovasar Latvijā tādu saņēma 12 kopienas, bet aktīvas ir daudz vairāk.

Viedo ciemu būtība nozīmē iedzīvotājiem dažādu problēmu risināšanai meklēt pieejas pašu spēkiem, izmantojot savas zināšanas, tai pat laikā sadarbojoties ar vietējiem lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Dažādi risinājumi ietver arī modernās tehnoloģijas, kuras ir pieejamas ciematā.