Kariņš: mūsu kopīgais ceļš ved uz stiprāku Latviju

“Būsim prasīgi pret saviem mērķiem, savām zināšanām, savu darbu. Celsim savu ikdienas darbu latiņu daudz augstāk un mērķtiecīgāk virzoties uz kopīgo mērķi – uz stiprāku mūsu Latviju. Mēs esam spēcīgu draugu un sabiedroto lokā, mums ir kopīgas vērtības un skaidri mērķi. Tas ir stingrs pamats, lai katrs no mums varētu pacelt galvu augstāk, iztaisnot muguru staltāk un raudzīties nākotnē ar drosmi un pārliecību. Kļūsim vēl gudrāki, vēl saliedētāki un pārliecinātāki par mūsu spēju veidot stipru, drošu un labklājīgu valsti kopā!” tradicionālajā gadu mijas uzrunā uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. 

Vērtējot aizvadīto gadu, K. Kariņš atzina, ka mūsu sabiedrības kopīgie izaicinājumi ir auguši un drošības situācija pasaulē un Eiropā kopš šā gada 24. februāra, kad Krievija uzsāka neizprovocētu un brutālu karu pret Ukrainu, ir būtiski mainījusies. 

Ministru prezidenta vērtējumā kopīgi šos izaicinājumus līdz šim ir sekmīgi izdevies pārvarēt: “Mūsu sabiedrības spēju būt vienotiem šogad esmu izjutis spēcīgāk nekā jebkad kopš mūsu valsts neatkarības atjaunošanas. Esmu pateicīgs ikkatram – gan par spēcīgo un vienoto atbalstu Ukrainai un tās tautai, gan par aktīvo iesaistīšanos mūsu pašu valsts nākotnes veidošanā un sargāšanā.” K. Kariņš aicināja līdzcilvēkus būt lepniem par sevi un, atskatoties uz aizvadīto gadu, atzīt, ka “kopā esam auguši savā drosmē un pašnoteikšanās briedumā. Atpazīsim savu spēku, kura jauda atkal un atkal apliecina – mēs esam stipra un spēcīga nācija, vienota mīlestībā pret mūsu valsti. Tikai mēs paši un mūsu rīcība nosaka tās nākotni.”

Runājot par kopīgi paveicamiem darbiem, Ministru prezidents uzsvēra: “brīva un demokrātiska valsts nozīmē kopīgi ejamu ceļu, kurā katram ir iespēja veidot to drošāku, saliedētāku un varenāku. Mums ir jāturpina ceļš uz stiprāku Latviju. Jau šodien mēs darām, bet kopā varam paveikt vēl daudz vairāk Latvijas un arī NATO drošības stiprināšanā. Jau šodien kopā mēs varam darīt daudz vairāk, lai pārkārtotu arī savu ekonomiku un padarītu to izturīgāku.” 

K. Kariņš uzrunā pauda, ka plašas ekonomikas pārkārtošanās mērķis ir fokusēties uz augstu tehnoloģiju eksportu, kā rezultātā uzlabosies dzīve mūsu un nākamajām paaudzēm, jo “mūsu drošība tiktu stiprināta, mūsu iedzīvotāji būtu labāk izglītoti, mūsu uzņēmumi – konkurētspējīgāki, mūsu energoneatkarība – pārliecinoša, un mūsu dzīves kvalitāte – augšupejoša.” Ministru prezidents uzsvēra, ka šī mērķa īstenošanai ir jāmobilizē visi spēki  un tam ir nepieciešama ikviena Latvijas iedzīvotāja iesaistīšanās un atbalsts, jo “mūsu kopīgais uzdevums – darīt atbildīgi savu darbu, domājot, kā katrs varam palīdzēt celt mūsu valsti.”

Uzrunas noslēgumā Ministru prezidents pateicās ikvienam Latvijas iedzīvotājam par kopīgo darbu, veidojot un ceļot mūsu valsti.