Kas notiek ar veco elektrotehniku? Aicina nepiesārņot dabu

Latvijā vecās elektrotehnikas nodošanas apjomi šogad jau tuvojas trim tūkstošiem tonnu. Lai pagalmos pie atkritumu urnām, kā arī mežos nenonāktu vecie ledusskapji, veļas mašīnas un cita elektrotehnika, pašvaldības ik pa laikam sniedz iedzīvotājiem iespēju nodot nolietoto elektrotehniku bez maksas ne vien šķirošanas laukumos, bet arī īpašās elektrotehnikas nodošanas dienās tuvāk savai dzīvesvietai. Latvijas mežos aizvien nonāk gana liels atkritumu apjoms, tostarp elektrotehnika, kas ir videi toksiska un bīstama. Viens no iemesliem šādai cilvēku rīcībai, kuru neaptur pat lieli naudas sodi, ir informācijas trūkums par šķirošanas iespējām vai negribēšana to darīt. Līdz ar to no elektrotehnikas atbrīvojas nelegāli, vai arī ar to piegružo savu dzīves telpu.

Dažkārt gan pietiek vien ar zvanu atkritumu apsaimniekotājam, lai bez maksas nodotu savu veco ledusskapi. Pašvaldībās šo jautājumu risina dažādi, gan sniedzot iespēju nodot veco elektrotehniku šķirošanas laukumos, gan arī rīkojot speciālas kampaņas, kad busiņš pēc vecās tehnikas ierodas tuvāk par attiecīgo šķirošanas laukumu. Šāda iespēja nupat bija Jelgavā, jūnija beigās arī Mārupes novadā būs elektrotehnikas nodošanas dienas. Mārupes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vides speciāliste Anita Lontone-Ieviņa saka: “Iespējams, šobrīd mums ir cīņa ar Babītes pusi, tur arī cenšamies izglītot iedzīvotājus un mēģināt ieviest šo te pašu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ka šķirojam mājās.”

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi rīko pat elektrotehnikas nodošanas akcijas, kurās var laimēt balvas. Tālāk vecā tehnika nonāk atkritumu poligonā “Getliņi”, kur angāros to sašķiro un sadala pa veidiem: plastmasa, metāls, dārgmetāls. To visu sūta pārstrādei uz dažādām Rietumeiropas valstīm - Poliju, Vāciju, Spāniju - atkarībā no sašķiroto detaļu veida. Pārstrādājot nolietotās elektropreces, izdodas atgūt apmēram 83% no to materiāliem, galvenokārt plastmasu, metālu un stiklu.

SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts: “Standarts ir ledusskapji, veļasmašīnas un televizori. Tas ir mūsu top 3, kas ir nemainīgi. Caur angāru, caur cilvēku rokām ar katru gadu iziet arvien vairāk. Pagājušo gadu tas bija nedaudz virs divarpus tūkstoš tonnām. Šogad tas cipars tuvosies trīstūkstoš tonnām.”

Tā kā daudzas elektropreces ir vēl izmantojamas, uzņēmums “Eko Baltia vide” jau gada beigās plāno atvērt arī lietotās elektrotehnikas remontdarbnīcu un veikalu, tādējādi tai dodot otru dzīvi. 


#SIF_NVZ2022