Ķekava joprojām bez teritoriālā plānojuma

Ķekavas pašvaldībai jau divus gadus nav apstiprināts jaunais teritoriālais plānojums. Vietvarā min dažādus iemeslus, pat kovida pandēmiju, tikmēr iedzīvotāji gadiem sūrojas par nesakārtotām lietām, kas netiek risinātas no pašvaldības vadības puses, tostarp - ceļu piederības jautājuma un pienācīga uzturēšana.

Šobrīd Ķekavas novadā ir spēkā vecais Teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam, kamēr top jaunā redakcija, nav iespējas sakārtot dažādus juridiskos jautājumus, tostarp ceļu piederību. Tikmēr ķekavnieki jau gadiem sūdzas novada domei par grants ceļu slikto kvalitāti vairākos ciematos, pamatā tie ir privātie ceļi, kuriem pašvaldība varētu noteikt publiskās ielas statusu un pārņemt tos savā pārziņā, ja vien stātos spēkā jaunais Teritorijas plānojums.

Lai pašvaldība pārņemtu atsevišķus privātos ceļus savā pārziņā, tie jāiekļauj Teritorijas plānojumā, kas Vides aizsardzības un attīstības ministrijai ir jāapstiprina. Taču ar jauno plānojuma redakciju Ķekavas pašvaldība kavējas jau divus gadus, aizbildinoties, ka bijuši kovida ierobežojumi, tad kad vajadzīgas normatīvo aktu izmaiņas. “Ierobežojumi publisko apspriešanu rīkošanā saistībā ar Covid-19. Tiek pārskatīta Teritorijas plānojuma redakcija priekšlikumu dēļ, kuri saņemti no jauna un normatīvo aktu izmaiņām. Kaut gan minētais šķiet nenozīmīgi, tomēr ir prasījis daudz laika,” atzīst Juris Križanovskis, Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniečibas pārvaldes vadītāja vietnieks.

Pašvaldībā gan saka, ka problēmas esot apzinātas. Ķekavas novada domes Īpašumu pārvaldes vadītājs Edgars Melnieks: “Izstrādājot jauno Teritorijas plānojumu, mēs esam apzinājuši visas šīs problēmas, cik nu iespējams, un apmēram 50 kilometriem esam noteikuši pašvaldības nozīmes ceļa statusu. Tas nozīmē, kad jaunais teritorijas plānojums stāsies spēkā, būs daudz tādu ceļu, par kuriem rūpēsies pašvaldība.”

Iepriekšējo teritorijas plānojuma redakciju pirms diviem gadiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) neakceptēja, taču jauno versiju ministrija no Ķekavas pašvaldības gaida vēl līdz šim brīdim. VARAM pārstāvis Raivis Bremšmits: “Šobrīd darbi vairāk ir Ķekavas novada domes pusē, jo nav pieņemts lēmums no Ķekavas novada domes par pilnveidotā teritorijas plānojuma redakcijas apspriešanu, līdz ar to, kad būs šī publiskā apspriešana, būs nākamais VARAM iesaistes posms.”

Ķekavas pašvaldībā sola, ka septembra beigās plānots izsludināt kārtējo publisko apspriešanu. Pēc tās noslēguma provizoriski gadu mijā jauno redakciju plānots iesniegt VARAM. 


#SIF_NVZ2022