Ķekavas pašvaldība palielina piemaksas par bērniem privātajos bērnudārzos

Ķekavas novada dome nolēmusi palielināt piemaksas pa bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, informē pašvaldība.

Saskaņā ar domes lēmumu, bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam tiks maksāti 300 eiro mēnesī, iepriekšējo 277,9 eiro vietā.

Savukārt bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei piemaksās 220 eiro mēnesī, iepriekš noteikto 200,68 eiro vietā.

Atbalsts tiks sniegts viena no bērna vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Bērna un viena no bērna vecākiem dzīvesvietai jābūt deklarētai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu piemaksu, bērnam jābūt reģistrētam pašvaldības reģistrā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un viņš nedrīkst būt reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē.

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot līguma ar privāto izglītības iestādi kopiju.


Foto: Freepik