Ķemeru Nacionālā parka Raganu purvā atjaunos ainavu, izcērtot strauji augošās priedes 134 hektāru platībā

Lai veicinātu mitrāju atjaunošanos, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) atjaunos Raganu purva ainavu, izcērtot un izvācot strauji augošās priedes 134 hektāru platībā, aģentūru LETA informēja DAP projekta "Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas" vadītāja Inga Hoņavko.

Ar vairāk nekā 100 brīvprātīgo palīgu iesaisti Ķemeru Nacionālā parka purvs šoziem iegūs augstajam purvam raksturīgo ainavu.

Purvs atrodas starp Ķemeriem un Antiņciemu, nozīmīgā un tūristu plaši apmeklētā Sēra dīķa tuvumā. Atjaunošanas darbu laikā paredzēts novākt blīvāko koku apaugumu, izcērtot un izvācot strauji augošās priedes 134 hektāru platībā.

Kā uzsver Hoņavko, pēdējo 50 gadu laikā mitruma režīma izmaiņu dēļ daļa Raganu purva ir kļuvusi ievērojami sausāka un to pamazām pārņem priedes un biezs vaivariņu un citu sīkkrūmu klājiens. Strauji augošās priedes ar labi attīstītu sakņu sistēmu un kuplu vainagu veicina ūdens iztvaikošanu, atņemot purvam nepieciešamo ūdeni un piemērotus augšanas apstākļus purviem raksturīgiem augiem, piemēram, dzērvenēm.

"Purvu aizaugšanu var palēnināt, neļaujot priedēm un citiem kokiem saaugt tik blīvi, ka sāk veidoties mežs," skaidro Hoņavko, piebilstot, ka Raganu purva teritorijā tiks saglabātas vecākās priedes un tā saucamās "purva priedes", kas pat 100-150 gadu vecumā ir tikai pieauguša cilvēka augumā, to stumbri ir izliekušies, galotnes noapaļotas vai pat plakanas, bet miza - ļoti raupja.

Lai pārstaigātu visu darbiem paredzēto platību un sameklētu šīs senās purva ainavas liecības - vecās purva priedes, teju gada garumā DAP Raganu purvā organizēja dažādus pasākumus, skaidrojot purvu veidošanos un mūsdienās novērojamās izmaiņas Latvijas purvos un ļaujot ikvienam gribētājam pielikt roku purva atjaunošanas darbos - ekspertu pavadībā izvēlēties un marķēt atstājamos kokus.

Pirms darbu sākuma visā platībā tika veikta izmēģinājuma ciršana nelielā laukumā, lai noskaidrotu, ka marķētie atstājamie koki nav par blīvu purvam raksturīgai ainavai.

Darbu norises laikā sabiedrības drošībai Antiņciema ceļa tuvumā tiks izvietotas zīmes, kas informēs par notiekošajiem darbiem un aicinās ievērot piesardzību.

Purva ainavas atjaunošanas darbi Raganu purvā turpināsies līdz 2023.gada beigām, un tie notiek DAP īstenotā Kohēzijas fonda finansētā projektā "Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai".


Foto: Freepik