Konkurences padome par neatļautu vienošanos soda trīs pārvadātājus

Konkurences padome (KP) šodien medijiem apstiprināja, ka par neatļautu vienošanos Autotransporta direkcijas (ATD) iepirkumā sodītās trīs pasažieru pārvadātāju kompānijas ir akciju sabiedrības “Liepājas autobusu parks” (LAP) un “Nordeka”, kā arī uzņēmums “Latvijas sabiedriskais autobuss”. Padome tām kopumā piemērojusi naudas sodu 1,975 miljonu eiro apmērā. 

Lai noteiktu, kuri pasažieru pārvadētāji reģionālās nozīmes maršrutu tīklā sniegs pakalpojumu, Autotransporta direkcija organizē iepirkumus. KP atklājusi, ka 2019. gadā trīs tirgus dalībnieki savā starp neatļauti vienojušies par nosacījumiem. KP Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite skaidro: “Proti, kurā lotē kurš tirgus dalībnieks piedalās vai kurā kāds nepiedalās. Tieši tāpat viņi vienojās par dalības formātu – piedalīties individuāli vai piedalīties apvienības ietvaros, bet tas ir joprojām, lai realizētu karteļa vienošanos, nevis tāpēc, ka bija jāiet kopā apvienībā, jo nevarēja izpildīt kvalifikācijas prasības vai kādu citu objektīvu iemeslu.”

Šī iepirkuma līgums paredzēts uz desmit gadiem ar kopējo summu 447 miljoni eiro. Padome izpētījusi, ka kompānijas “Liepājas autobusu parks”, “Nordeka” un “Latvijas sabiedriskais autobuss” saskaņojušas darbības, lai vienotos par veicamajiem kilometriem gadā. Šmite: “Lai maksimāli pietuvinātos 15 miljonu kilometru robežai, kuru noteica iepirkums, kur vairāk nevar šo apjomu paņemt neviens pretendents. Lai nebūtu situācija, ka tiek pārsniegti, bet vienlaicīgi, lai arī pietuvinātos šiem 15 miljoniem, lai paņemtu to lielāko iespējamo apjomu.” 

Padomei no telefonu numuru noslodzes datiem zināms, ka šo trīs uzņēmumu pārstāvji pirms piedāvājuma iesniegšanas Autotransporta direkcijas iepirkumā tikušies “Nordeka” telpās. Tikmēr sodītās kompānijas norāda, ka nav pārkāpušas Konkurences likumu. AS “Nordeka” vadība: “AS “Nordeka” noraida KP izvirzītos apgalvojumus par it kā notikušu aizliegtu vienošanos. AS “Nordeka” ieskatā KP ir tendenciozi vērtējusi lietā esošos pierādījumus un lietas dalībnieku sniegtos paskaidrojumus, līdz ar to ir nonākusi pie kļūdainiem secinājumiem. (..) Pēc iepazīšanās ar pilnu KP lēmumu, AS “Nordeka” to pārsūdzēs normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Ņemot vērā lietu par konkurences tiesību pārkāpumu komplekso raksturu un faktisko tiesu noslodzi, ir prognozējams, ka tiesvedība varētu ilgt vairākus gadus.” 

AS “Liepājas autobusu parks”: “Pēc padziļinātas iepazīšanās ar lēmuma argumentāciju LAP lems par konkrētu tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanu, lai aizsargātu savas tiesiskās intereses, pierādot savas rīcības godprātību un vainas neesamību.”

“SIA “Latvijas sabiedriskais autobuss” ir saņēmis KP lēmumu saistībā ar aizliegto vienošanos un nepiekrīt tam. Plašāku komentāru uzņēmums sniegs pēc tam, kad būs detalizēti iepazinies ar to,” norāda SIA “Latvijas sabiedriskais autobuss”.

Vaicājot par Autotransporta direkcijas iesaisti un atbildību, KP uzsver, ka tā nav līdzdarbojusies un atbalstījusi karteli, tādēļ par šo pārkāpumu direkcijai nav jāuzņemas atbildība. Šmite: “Kā jebkurš Konkurences padomes lēmums, es domāju, ir arī preventīvs rīks jebkuram pasūtītājam, lasot šīs situācijas, skatoties kādā veidā var izpausties šīs aizliegtās vienošanās.”  

ATD pārstāvis Viktors Zaķis saka: “KP pieņemtais lēmums ir skaidrs signāls jebkuram nozares dalībniekam, ka jebkāda manevrēšana un mēģinājumi pārkāpt normatīvos aktus, ir tomēr bargi sodāma rīcība. No šī viedokļa raugoties, tikai pozitīvi raugāmies uz šīm lietām.”

Autotransporta direkcijā piebilst, ka ar padomes lēmumu vēl neesot iepazinušies, taču pieļauj, ka visdrīzāk būs nepieciešamas konsultācijas ar padomi un arī Iepirkumu uzraudzības biroju par to, kā rīkoties attiecībā uz iepriekš noslēgtajiem līgumiem. Zaķis: “Ir līgumi, kur šobrīd kā pārvadātāji figurē šie trīs tirgus dalībnieki, jautājums: kādas ir juridiskas sekas attiecībā uz sadarbību ar viņiem turpmākās. Par to kā reiz ir šīs konsultācijas nepieciešamas. Uzreiz droši vien gribētu nomierināt – tas nenozīmē, ka šodien apstājas autobusu kustība, ka kāds pārvadājums nenotiek.”

KP skaidro, ka tās lēmums neaptur “Liepājas autobusu parks”, “Latvijas sabiedriskais autbuss” un “Nordeka” uzņemtās saistības pret Autotransporta direkciju, jo vēl ir laiks šī lēmuma apstrīdēšanai. Ja pēc tiesvedības tas stātos spēkā, tad iesaistītos pārvadātājus no publiskiem iepirkumiem varētu izslēgt uz trim gadiem.