Konstatē šokējošu patvaļu – aizbērta Durbes upes izteka

Valsts vides dienests (VVD) šajā nedēļas nogalē, pēc iedzīvotāju ziņojumu saņemšanas, konstatēja, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Durbes upes iztekā no Durbes ezera, kāda vēl nenoskaidrota persona patvaļīgi aizbērusi Durbes upi.

Novada pašvaldībai tika uzdots nekavējoties atjaunot upē ūdens tecējumu. Šodien, 13.jūnijā, VVD inspektori atkārtoti apsekojot pārkāpuma vietu, pārliecinājās, ka upes caurtece atjaunota. Šobrīd notiek faktu skaidrošana, tiks uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta. 

Jebkuras izmaiņas upes morfoloģijā ietekmē ūdens bioloģiskos resursus. VVD vērtēs kādas iespējamas negatīvas sekas uz vidi un bioloģiskajiem resursiem ir atstājusi šāda nesaskaņota darbība. Durbes upe visā tās garumā ir iekļauta Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu 3.pielikumā minētā ūdenstilpju sarakstā, kur lašveidīgo zivju nārsta laikā ir noteikts makšķerēšanas liegums. Tādējādi Durbe ir pieskaitāma pie lašupēm.

Dienests izsaka pateicību ziņotājiem un aicina atsaukties ikvienu, kam ir kāda informācija par notikuma apstākļiem.