Kori ikdienu veido virtuāli

Ierastā ikdienas dzīve līdz ar oktobrī ieviestajiem pulcēšanās ierobežojumiem apstājusies ir arī kultūras centros. Tur šobrīd valda miers un klusums.

Ogres novada Kultūras centra pārstāve Elīna Aupe stāsta, ka ir neierasti: “It sevišķi no pavasara laika, kad rudenī kaut kas atsākās, tad tiešām bija tā sajūta ļoti interesanta – tā, kā tā dzīve sākās un tad tā atkal pēkšņi aprāvās.”

Amatiermākslas kolektīvi mēģinājumus no kultūras centra telpām klātienē šobrīd pārcēluši virtuālajā vidē. Kori pa balss grupām mēģina par vairākas reizes nedēļā. 

Ķeguma jauktā kora “Lins” diriģente Maira Līduma atzīst, ka viss notiek citādāk. Agrāk esot šķitis, ka tas ir neiespējami, taču tagad nākas panākt, lai būtu iespējami.

Ogres novada Kultūras centra jauniešu kora “Impulss” diriģente Gunita Bičule pauž: “Izslēdzam mikrofonus, tad viens dzied, pārējie dzied mājās. Protams, to es nevaru nokontrolēt, ko viņi tur dzied, kādā kvalitātē. Bet uzturam saikni, socializējamies. ”

Ķeguma jauktā kora “Lins” dziedātāja Iluta Jansone par nodarbībām stāsta šādi: “Tajā ikdienas mēģinājumā ir tā, ka pieslēdzas vokālais pedagogs, pamāca - tagad turiet elpu, kā jūs šņācat, kā tās mutes vajag kustināt vai nevajag kustināt. Bet Zoom mēs sēžam mājās, mēs sēžam patiešām krēslos, dīvānos, kur nu kuram tas ir ērti. Un mēs vienkārši cenšamies iemācīties to nošu materiālu. Bet par tā skanējuma kvalitāti, tas jau mūsu katra paša ziņā, cik ļoti mēs skanējumam liekam būt tikpat kvalitatīvam, kā mēs to darītu mēģinājumā. ”

Jāpiebilst, ir noslēgusies Latvijas Nacionāla kultūras centra un Dziesmu svētku biedrības rīkotā aptauja, kurā Latvijas amatieru koru pārstāvji iesniedza desmit kora dziesmas, bez kurām, viņuprāt, Dziesmu un Deju svētku koncerts nebūtu iedomājams. Darbs pie 2023. gada dziesmu svētkiem norit - šobrīd tiek veidots noslēguma koncerts, kur tad arī tiks iekļautas izvēlētās koru pārstāvju dziesmas. Saņemti tika vairāk nekā divi tūkstoši pieteikumu. Un, kā norāda centrā, aptauja ļauj daudz plašāk izvērtēt šī brīža situāciju. 

Latvijas Nacionālā kultūras centra koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss: “Atšķiras vai neatšķiras, ko domā paši koru diriģenti, ko domā dziedātāji. Un pēc tam varam skatīt arī sīkāk, cik tad bijuši aktīvi, no kuriem koriem, vai no kuriem Latvijas reģioniem, kuri aktīvi, kuri mazāk aktīvi.”

Pagaidām gan vēl informācija par desmit populārākajām dziesmām nav pieejama, jo notiek aptaujas datu apkopošana.