Krustpils pils parkā paredzēts nozāģēt 79 kokus

Lai gan Krustpils pilī regulāri notiek atjaunošanas darbi un nesen tika pārbūvēts arī pils pagalms, blakus esošajā parkā nekad nav notikusi labiekārtošana. Jēkabpils pilsētas pašvaldība iecerējusi gadiem ilgi novārtā atstāto parku rekonstruēt, padarot to par pievilcīgu atpūtas vietu. Plānotā rekonstrukcija paredz arī koku izzāģēšanu. Kopā nozāģēšanai nolemti 79 koki, kas ir aptuveni viena ceturtā daļa no visiem parkā esošajiem kokiem.

Jēkabpilieši par ideju izsakās dažādi. Valentīna saka: “Jāizzāģē kāds koks, kurš nav derīgs. Tur plāno ceturto daļu koku izzāģēt. Tas par daudz būs. Bet varbūt iestādīs jaunus.” Savukārt Antoņinai šķiet, ka skaistuma tur neesot: “Viss ir vecs, tāpēc domāju, ka ļoti labi. Paskatieties, šeit arī daudzus nocirta, bet skaistums palika.”

Vietvarā skaidro, ka “zaļā rota” Krustpils pils parkā ir jāizretina, lai varētu izveidot atpūtai atbilstošu infrastruktūru, kā arī, lai likvidētu nevērtīgos, mazvērtīgos un dažādu slimību skartos kokus.

Jēkabpils pilsētas domes Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Kristīne Garde skaidro: “Šī koku izzāģēšana paredz atstāt vērtīgākos kokus, kuri tiešām ir vērtīgi gan dendroloģiski, gan arī vizuāli. Izzāģējam tos kokus, kurus arī eksperts atzinumā ir sniedzis, ka tie ir izzāģējami. Vēl ir atsevišķi koki, kas traucē taciņu izbūvei.”

Līdz šim parkā nav bijusi pastaigām atbilstoša infrastruktūra, bet tagad pašvaldība plāno izveidot gājēju celiņus, soliņus, atkritumu urnas, apgaismojumu un vides objektus. Tāpat iecerēti jauni apstādījumi. Projekts gan vēl tik drīz netiks īstenots, jo tam vēl nav finansējuma. Pagaidām vietvarā tikai izstrādā būvprojektu parka rekonstrukcijai.

No 79 kokiem 25 var cirst bez atļaujas, jo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža, bez atļaujas drīkst cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. Par pārējo 54 koku zāģēšanu ir izsludināta publiskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji var izteikt savu viedokli, aizpildot aptauju un iesniedzot to pašvaldībā līdz 23.martam. Pašvaldībā gan norāda, ka vērā tiks ņemti tikai pamatoti argumenti.

Lēmums par koku zāģēšanu liecina, ka Krustpils pils parkā zāģējamo koku sarakstā ir pārsvarā parastās kļavas, oši un gobas. Likvidējamo koku saraksts, kā arī aptaujas veidlapa pieejama portālā www.jekabpilslaiks.lv.