Krūtkrāmelis, Kalnavārna, Lejasblusa. Tapusi vidzemnieku uzvārdu vārdnīca

Uzvārdi ir daļa no latviešu identitātes, turklāt tie katrai valstij ir unikāli. Ar šādu pārliecību pirms vairākiem gadiem pētnieki uzsāka analizēt un apkopot latviešu uzvārdus. Tagad izdota trešā un reizē arī pēdējā vārdnīca – “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Vidzeme”.

Desmit gadus deldētas bikses uz Latvijas Valsts vēstures arhīva krēsliem, prezentējot pētījuma noslēdzošo daļu, smej grāmatu autors Ilmārs Mežs. Lai enciklopēdiskais krājums par latviešu uzvārdiem taptu, pētnieku komanda strādājusi ar tūkstošiem uzvārdu.   

No kartītēm, kā arī citiem avotiem, piemēram, dokumentiem no muižu revīzijas 1826. gadā, pētnieki izdarījuši secinājumus arī par Vidzemes pusē sastopamajiem uzvārdiem. Vēstures doktors Muntis Auns: “Tā kā es nodarbojos diezgan daudz ar ciemu, zemnieku sētu jautājumiem, vietvārdiem tādā vēsturiskā griezienā, tad man bija interesanti skatīties, kā mājvārdi pārtop par uzvārdiem. Varētu minēt interesantāku piemēru no Cesvaines puses – tur bija divas Saulīšu mājas, attiecīgi divi saimnieki. Viens pieņēma uzvārdu Saulītis, otrs arī gribēja mājvārdu par savu uzvārdu, bet Saulītis jau bija aizņemts, tā kā nevarēja, viņš pieņēma uzvārdu Mēness.”

Ilmārs Mežs: “Piebalgā – Šāvējs un Dzinējs. Malienā – Kalnavārna, Lejasblusa, citur kaut kur Vārtukapteinis, Lablaiks. Tad man ļoti mīļš ir Krūtkrāmelis – nav tāds piedauzīgs, bet garšvielu tirgotājs vāciski, bet latvieši viņu mazliet pārmainījuši. Ir arīnevēlamie, rupjie, bet tos lai cilvēki paši nāk un lasa!”

Gandrīz katra latvieša uzvārds kādā no šīm vārdnīcām esot atrodams. Arī ReTV pārliecinājās, ka grāmatā orientēties ir visai vienkārši, jo tā papildināta ar skaidrojumiem, informatīvām kartēm un attēliem. Ilmārs Mežs: “Ir daudzi tūkstoši šķirklu, kur ir informācija – cik cilvēku ir ar šo uzvārdu, kādās izcelsmes vietās, nav runa par mūdienām, bet pirmskara pagastiem, pilsētas, kur uzvārds bija sastopams.”

Par Vidzemes uzvārdu krājumu un arī par projektu kopumā Valmieras integrētajā bibliotekā izteicās vēsturnieki, valodnieki, ģeogrāfi un demogrāfi. Interesentiem bija sagatvota arī viktorīna. 

Sējumi šobrīd pieejami bibliotekās Latvijā. Latviešu valodas aģentūra iecerējusi uzvārdu sarakstus digitalizēt, lai būtu brīvi pieejami arī interneta lietotājiem.  


#SIF_NVZ2022