Kuldīgā atklāts “Europe Direct centrs”

Lai būtu iespējas satikt ekspertus Eiropas Savienības jautājumos, uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt par Eiropas Savienības nākotni, ir izveidoti “Europe Direct centri” visā Eiropas Savienības teritorijā. Septiņi no tiem atrodas Latvijā. Durvis vēris šāds centrs Kuldīgā, kas darbosies arī plašāk Kurzemē.

“Mūsu kolektīvam rūp Eiropas Savienība,” tā saka Kurzemes Nevalstisko organizāciju centra pārstāve Maija Jankovska. Tāpēc līdztekus ikdienas darbiem atvēlēts laiks arī tam, lai mudinātu cilvēkus interesēties par Eiropas Savienību (ES), skaidrotu tās nozīmi. Piemēram, pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām centra darbinieces varēja sastapt dažādos Kuldīgas novada pagastos, kur viņas atbildēja uz katra sastaptā cilvēka jautājumiem par ES. Lai to varētu darīt pastāvīgāk, nolemts iegūt iespēju Kuldīgā veidot “Europe Direct centru”. “Tā ir lieliska iespēja darīt to, ko mēs taisījāmies darīt , iet, runāt ar cilvēkiem, uzklausīt, apkopot, darīt to zināmu Briselē,” saka Maija Jankovska.

Centra pirmajā dienā apmeklētājiem jau netrūka jautājumu un ierosmes, kuras nodot tālāk. “Kā tā demokrātija, kā tā Eiropa mums apkārt, kur tad tā ir, man šķiet, daži nesaprot. ES ir tur, bet es esmu šeit. Ar šā biroja atklāšanu un tādām sarunām varētu vairāk palīdzēt cilvēkus iekustināt,” pauž Indra Iveta Gaile, pensionēta skolotāja.

“Mēs dziļāk vairāk uzzināsim par ES, ka šī saikne būs ciešāka ar Eiropas deputātiem, būs vairāk tikšanās. Mums svarīgi just, kā Eiropa elpo kopumā, ne tikai mēs mazajā Kuldīgā,” saka Ruta Orlova, Kuldīgas senioru skolas vadītāja.

Šobrīd ES valstīs ir 420 šādi centri, bet Latvijā – septiņi. Bez Kuldīgas arī Rēzeknē, Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Gulbenē. “Visiem centriem viens uzdevums - gan informēt iedzīvotājus par Eiropā notiekošo, tāpat uzdevums uzklausīt iedzīvotājus. Svarīgi, ka šie centri ir atgriezeniskā saite ar ES institūcijām,” pauž Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja.

Kuldīgas “Europe Direct centrs” ir vienīgais Latvijā, kuru veido nevalstiskā organizācija. Pārējie ir vairāk bibliotēku un pašvaldību iniciēti. Centrs izvietots vienā no metālapstrādes ceha telpām, bet biedrības komanda ļāvusies lielākam izaicinājumam – šo rūpniecisko kvartālu, kas celts kā degvīna un liķiera fabrika, pēc tam kalpojis pienotavas vajadzībām, tad metālapstrādei un kādu laiku bijis neapdzīvots, izveidot par Demokrātijas kvartālu.

“Te ir tik daudz iespējas visādām iniciatīvām attīstīties. Kas ir svarīgi - ar “mēs” es nedomāju sevi, vēl kaut kādu draugu vai paziņu loku, bet tā tiešām būs sabiedrībai atvērta telpa, kurā varēs nākt un īstenot savas ieceres,” saka Maija Jankovska.

“Europe Direct centrus” finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.


Foto: Kuldīga, Facebook