Kuldīgā mazie Dziesmu un deju svētki

Svinīgs gājiens uz estrādi, kur kopīgi dziedāts un dejots, – tā Kuldīgā aizvadīti novada mazie dziesmu un deju svētki. Šie ir svētki bērndārzniekiem, lai viņi pamazām iepazītu šo Latvijai tik nozīmīgo tradīciju. 

Saposušies, smaidīgi, arī mazliet uztraukušies, jo uz viņiem ir vērsti visi apkārt esošo cilvēku skatieni – tādi gājienā dodas Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestāžu piecgadnieki un sešgadnieki. Ja Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados, tad Kuldīgas novada bērndārznieki uz saviem mazajiem tiekas reizi gadā – pavasarī. 

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra direktores vietniece Inta Brasle: “Kad mēs rudenī domājām par pasākumu estrādē, mēs vienmēr iztēlojāmies šādu laiku. Tad šodien mums tas tāds arī bija – saulīte silda, mūzika, skan dziesmas, dejas, svētki visiem.”

Šai reizē svētku vadmotīvs ir “Lācēna piedzīvojumi”. Pasākumu rīko Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs, tā darbinieki pārtapuši par dažādiem personāžiem no grāmatas par Vinniju Pūku. Tēmai arī piemeklēts gan deju, gan dziesmu repertuārs. “Tas tāds papildu darbs jau ir. Bet bērniem patīk, viņi labprāt dzied un nāk arī, ja vajag, vēl nāk dziedāt arī papildus. To viņi dara ar prieku,” saka dziesmu repertuāra veidotāja, PII “Bitīte” mūzikas skolotāja Laila Ābola.

Zita Serdante, kura veidoja deju repertuāru, atzina, ka svarīgi, lai to var apgūt arī tie bērni, kuriem ikdienā to izdarīt ir grūtāk, nekā citiem. “Mēs nedrīkstam mācīt grūtāku repertuāru, ko citi bērni var izdejot, tāpēc, ka viņi ir korekcijas bērni, tad viņi nē. Vispirms pārbaudu, ko viņi var izdarīt. Un tad es tās dejas uzlaboju, uzlaboju tā, lai viņi var izdejot.”

Cītīgākie skatītāji bija gan bērnudārzu jaunāko grupiņu bērni, gan arī vecāki. Uz Kuldīgas estrādes skatuves kāpa aptuveni 400 dalībnieku. 

Kuldīgas novada mazajos dziesmu un deju svētkos piedalījās bērni no 23 pirmsskolas izglītības iestādēm.