Kultūras ministrija konceptuāli apstiprinājusi finansiālu atbalstu Liepājas teātrim

Seši jauniestudējumi, ko rādīt publikai, tiklīdz to atļaus epidemioloģiskā situācija – to sagatavojis Liepājas teātris. Gaidot labākus laikus, teātra vadība radošo personālu nosūtījusi apmaksātā atvaļinājumā, kas ierasti notiktu vasaras periodā.

Šogad nākas saņemt mazāku atvaļinājuma naudu, ņemot vērā, ka personāla atalgojums sastāv no pamata algas un cietās punktu sistēmas piemaksām, kuras pienākas, piemēram, par izrādēm. Aktieri norāda, ka ar nepacietību gaida sezonas atsākšanos un paralēli piedalās dažādos citos projektos, lai nodrošinātu iztiku.

Liepājas teātra aktieru trupas vadītājs Almants Bergmanis pauž: “Ļoti daudzi aktieri daudz ko individuāli dara, visādos projektos piedalās un ir ļoti aktīvi. Ir projektiņi, ko mēs veidojam - radio teātris ir izveidojies, tāpat mums “Zoom” notiek izrādes bērniem skolām.”

“Es savus izdevumus drusciņ vairāk plānoju. Par projektiem neesmu tik izvēlīga kā kādreiz, jo ir vairāk laika, nav iemesla atteikt. Otrkārt, tās ir finanses, ko var iegūt papildus teātra algai,” stāsta Karīna Tatarinova, Liepājas teātra aktrise.

Liepājas teātris no 100 darbiniekiem tagad nevienu nav atlaidis, taču atpakaļ nav pieņemti arī tie 12 cilvēki, ar kuriem iepriekš bija izbeigtas darba attiecības: biļešu kontrolieri, garderobisti. Šobrīd finanšu līdzekļi ir nepieciešami jaunām izrādēm, rēķinu un algu apmaksai, kurus vismaz pagaidām var sniegt pašvaldība. Lielas cerības finansiālai stabilitātei ir liktas uz sarunām ar Kultūras ministriju.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis jau esot apstiprinājis vienu atbalsta mehānisma variantu, kuru iesniegusi izveidotā darba grupa par Liepājas pašvaldībai piederošā teātra iespējamu nodošanu valsts paspārnē. Proti, Kultūras ministrija varētu slēgt līdzdalības līgumu ar teātri par līdzīgu atbalstu, kāds līdz šim Covid-19 krīzē ir pienācies valsts kapitālsabiedrībām.

Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos: “Ir vēl viena darba grupa, kas strādā pie aprēķiniem, cik lielā apmērā valsts teātri saņems šo atbalstu. Attiecīgi no šī lēmuma būs atkarīgs, kāds atbalsta apjoms tiks sniegts Liepājas teātrim.”

Lēmums jāapstiprina Ministru kabinetā, kā arī jāīsteno birokrātiskie procesi. Nav skaidrs, kad šis finansējums teātrim tiks piešķirts. Liepājas teātrim ir iespējams piedalīties dažādos Valsts kultūrkapitāla fonda konkursos par papildus finansējumu. Līdz vasaras beigām arī tiks apspriesta ideja Liepājas teātra finansēšanu sadalīt uz pusēm starp pašvaldību un valsti. Tad tiktu apskatīts plāns līdzīgu metodi attiecināt arī uz valsts teātriem. 


Foto: liepajasteatris.lv